Veel mensen in ons land kiezen voor een haarprothese tijdens of na een ziektebehandeling. Om die kost gevoelig te verminderen, verlaagt Minister van Financiën Vincent Van Peteghem het btw-tarief voor medische haarprothesen van 21% naar 6%. De verlaging komt er op vraag van federaal kamerlid Nathalie Muylle (CD&V) die dit dossier reeds lang van nabij opvolgt en in nauw contact staat met patiëntenverenigingen. Samen stelden ze de btw-verlaging voor in ‘Het Haarhuis’ te Oostakker.

Als gevolg van bijvoorbeeld een ziekte, ziektebehandeling of trauma kan haarverlies of (gedeeltelijke) kaalheid optreden. Veel mensen denken dan snel aan de gevolgen van een kankerbehandeling, maar kaalheid -alopecia in vakjargon- kan een gevolg zijn van uiteenlopende medische redenen en raakt patiënten soms levenslang. Voor hen is een haarprothese vaak zowel een medische als mentale verlichting van de gevolgen van hun ziekte of aandoening en een opstap om hun leven opnieuw op te nemen.

De kostprijs van een haarprothese varieert afhankelijk van de soort prothese. De gemiddelde prijs van een haarwerk in kunstvezel is €750. De gemiddelde prijs voor haarwerk in echt haar, wat ook vaker de voorkeur uitdraagt van patiënten, ligt hoger op 2.000 euro. De btw-verlaging die Minister Van Peteghem doorvoert, betekent dus algauw een besparing van enkele honderden euro’s voor deze mensen. Om van het verlaagde btw-percentage gebruik te maken, moeten patiënten enkel een voorschrift voor een haarprothese kunnen voorleggen van hun behandelende arts of dermatoloog.