Door de COVID-19-crisis werden de sociale verkiezingen die in mei 2020 gepland stonden, uitgesteld naar november 2020. De definitieve resultaten van de verkiezingen moeten nog bevestigd worden, maar een aantal trends zijn ondertussen zichtbaar. Dat blijkt uit cijfers die federaal kamerlid Nathalie Muylle opvroeg bij minister van Werk Pierre-Yves Dermagne.

In de ondernemingen waar sociale verkiezingen hebben plaatsgevonden voor de oprichting of hernieuwing van een ondernemingsraad of CPBW zijn meer dan de helft van de werknemers vrouwen. Toch stellen vrouwen zich minder kandidaat voor deze verkiezingen. Voor de ondernemingsraad was dat 34,5% en voor het CPBW 36%. Toch is er ook vooruitgang te zien in het genderevenwicht. In 2012 waren 35,3% van de verkozenen vrouwen, in 2016 was dat 36,3% en in 2020 37,8%. Voor het CPBW zien we een gelijkaardige trend:  37,7% vrouwelijke verkozenen in 2012, 38,9% in 2016 en 40,3% in 2020. Voor de ondernemingsraad hebben 59.801 werknemers zich kandidaat gesteld, 34,50% hiervan zijn vrouwen. Voor het CPBW stelden 68.233 werknemers zich kandidaat, waarvan 36% vrouwen.

De sociale verkiezingen van 2020 waren bijzonder omwille van drie redenen. Eerst en vooral is er de COVID-context, waarbij de datum werd uitgesteld en het ook moeilijker was om campagne te voeren. Daarnaast was het ook de eerste keer dat uitzendkrachten mochten stemmen. Ten slotte konden werknemers ook voor de eerste keer vanop afstand stemmen – digitaal of per brief – in deze coronatijden uiteraard bijzonder relevant.

“Het is nog even wachten op een uitgebreide evaluatie van de nieuwe elementen – stemrecht voor uitzendkrachten en stemmen vanop afstand – maar er is wel al zicht op enkele statistieken. Zo zien we dat er opnieuw meer vrouwen werden verkozen dan vorige keren en dat het aandeel vrouwelijke verkozenen hoger ligt dan het aandeel vrouwelijke kandidaten. Toch blijven deze cijfers opmerkelijk als je weet dat meer dan de helft van de werknemers in de betrokken bedrijven vrouwen zijn. Eén van de zaken die dan ook ongetwijfeld aan bod zal komen evaluatie is het aanmoedigen van vrouwen om zich kandidaat te stellen.”