Maandag 11 mei mogen winkels opnieuw opengaan. De Nationale Veiligheidsraad gaf daar vandaag groen licht voor op voorstel van  Minister van Economie Nathalie Muylle en minister van Middenstand Denis Ducarme

 

Om deze nieuwe fase  in veilige omstandigheden te laten verlopen zijn maatregelen uitgewerkt:

1.        hoe veilig winkelen met gids voor handelszaken en klanten

2.        Een nieuw MB met de verplichtingen om preventieve maatregelen te nemen

3.        Omzendbrief van Binnenlandse Zaken met richtlijnen en best practices voor de organisatie van de openbare ruimte met andere woorden de organisatie van de winkelstraten

 

Nathalie Muylle: “De gids bevat heel concrete preventiemaatregelen om het winkelen voor  klanten  maar ook personeel van de zaken zo veilig mogelijk te laten verlopen. Het gaat om maatregelen om social distancing te doen respecteren en contact te vermijden. We beseffen dat de maatregelen inspanningen vragen van zowel handelaars en klanten, maar ze zijn noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We vragen uitdrukkelijk dat mensen winkelen in functie van wat ze nodig hebben. Het is niet de bedoeling dat mensen gaan funshoppen met de hele familie. We rekenen erop dat iedereen solidair is en de maatregelen opvolgt.”

 

Vanaf 11 mei mogen de  ondernemingen en winkels die goederen of diensten te koop aanbieden open. Uitzondering is er voor degene waar rechtstreeks fysiek contact onvermijdelijk is  met name de kappers,  wellness- en massagecentra, schoonheidsspecialisten en tattoo zaken blijft er een verplichte sluiting. Individuele marktkramen en foodtrucks (ook ijscrème karren) kunnen met toestemming van de lokale overheden hun goederen verkopen.

In het Ministerieel Besluit worden volgende bepalingen opgenomen:

-        Winkels moeten de nodige maatregelen treffen zodat social distancing kan gerespecteerd worden, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

-        Maximum 1 klant per 10 vierkante meter wordt toegelaten gedurende een periode van maximum 30 minuten. Indien het voor klanten toegankelijke vloeroppervlak minder dan 20m² is, is de toegang tot meer dan één klant toegestaan, mits een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon gegarandeerd is en met een maximum van 2 klanten.

-        Er wordt individueel gewinkeld. Enkel een kind jonger dan 18 jaar of een persoon die nood heeft aan begeleiding, (vb. een oudere, of een persoon met een beperking) kan begeleid worden door 1 volwassene.

-        Er moet desinfecterende gel ter beschikking staan voor het personeel en de klanten. (of breder: middelen om de handhygiëne te kunnen verzekeren)

-        Er worden passende preventiemaatregelen genomen voor het omgaan met klanten, deze staan in de “Gids voor opening van de handel”, aangevuld met de richtlijnen op sectoraal of ondernemingsniveau.

-        Het dragen van een mondmasker voor klanten in handelszaken wordt aanbevolen

-        Excursies en toeristische uitstappen zijn verboden, en het is aangeraden om naar de winkel te gaan dichtbij woonplaats of de werkplaats.

-        De toegang tot de commerciële centra, winkelstraten en parkings dienen volgens de instructies van de gemeentelijke overheid georganiseerd te worden. Daartoe wordt ook een Omzendbrief uitgegeven  door de Minister van Binnenlandse Zaken met best practices

Eerder werd al een gids gelanceerd met beschermingsmaatregelen voor op het werk. Ook die maatregelen blijven belangrijk om in de winkels een veilige werkomgeving mogelijk te maken.

De Gids voor opening van de handel

Deze Gids geeft heel praktische richtlijnen voor:

-        De klant

-        De individuele winkels

-        De winkelcentra

-        Zelfstandige beroepen in eigen vestiging, bij de klant thuis of op locatie

-        Ambulante handel zoals foodtrucks  

Deze  Gids vindt u morgen  op de website van de FOD Economie en is samengesteld met de medewerking van Comeos en de Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO

Communiqué de presse FR

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.