Op 18 november organiseert Vrouw en Maatschappij haar jaarlijkse Wittelintjesactie. Deze keer wordt geijverd voor meer aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven. Deze acties zijn absoluut nodig, want vrouwen voelen zich nog te vaak onveilig in het uitgaansleven. 

Zo’n jaar geleden werd de omvang van het probleem pijnlijk duidelijk met de virtuele beweging rond #balancetonbar. Het regende getuigenissen, onder andere van vrouwen die slachtoffer werden van aanranding en verkrachting na spiking. Ook dat fenomeen, waarbij de dader ongemerkt drugs toevoegt aan het drankje van het slachtoffer om deze te verdoven, is in opmars. In België zijn er jaarlijks zo’n 50 aangiftes van verkrachting na spiking. Dat komt overeen met één geval per week. Toch blijkt dit cijfer een enorme onderschatting, aangezien 90% van de slachtoffers van verkrachting geen aangifte doet bij de politie.

De meer dan 150 lokale V&M-afdelingen voeren op originele wijze actie. Met een kroegentocht sensibiliseren de lokale afdelingen het barpersoneel in uitgaanslocaties om adequaat op te treden bij grensoverschrijdend gedrag. Daadkrachtig en geëngageerd personeel kan een groot verschil betekenen voor het veiligheidsgevoel van het cliënteel. 

Meer info over de actie en de concrete beleidsvoorstellen in de aanpak tegen grensoverschrijdend gedrag via https://www.vrouwenmaatschappij.be/wittelintjesactie-2022.