Bij de Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG), kunnen slachtoffers van acuut seksueel geweld terecht voor medische en psychologische hulp, forensisch onderzoek en kan er, indien gewenst, ook klacht worden neergelegd. Dit aanbod wordt nu uitgebreid door een samenwerking met de diensten Slachtofferonthaal en de Commissies Juridische Bijstand. Slachtoffers worden zo beter wegwijs gemaakt in de juridische stappen die ze kunnen ondernemen. Federale minister van gelijke kansen Nathalie Muylle (CD&V), slaat hiervoor de handen in elkaar met minister van de Franse gemeenschap bevoegd voor de justitiehuizen Valérie Glatigny (MR).

Uit het evaluatierapport van het pilootproject van de Zorgcentra, dat liep van november 2017 tot november 2018, bleek dat slachtoffers zich te weinig geïnformeerd voelen over het verdere juridische proces. Vaak kampen zij met verschillende vragen, zoals wat hun rechten zijn als slachtoffer, wat hen te wachten staat tijdens dit proces, maar ook welke stappen zij verder kunnen ondernemen. Om een antwoord te bieden op deze vragen, zullen de diensten Slachtofferonthaal van de Justitiehuizen en de Commissies Juridische Bijstand in de toekomst nauw samenwerken met de Zorgcentra na Seksueel Geweld.

Nathalie Muylle: “Maar liefst 68 procent van de slachtoffers die zich bij de zorgcentra na seksueel geweld aanmelden, dient klacht in bij de politie. Vaak zitten ze met vragen over de juridische procedure. We brengen de slachtoffers daarom in contact met een justitieassistent van Slachtofferonthaal die hen zal begeleiden en informeren tijdens de hele procedure. Daarnaast kunnen slachtoffers ook een beroep doen op gratis eerstelijnsbijstand van een advocaat van de Commissie Juridische Bijstand. We willen dat de zorgcentra slachtoffers een zo goed en volledig mogelijke begeleiding geven en met deze samenwerking zetten we een nieuwe stap vooruit.”

Valérie Glatigny: “Bij bijzonder ernstige feiten, is het niet altijd eenvoudig voor de slachtoffers van seksueel geweld om te weten welke juridische stappen ze kunnen ondernemen. Justitieassistenten van de diensten Slachtofferonthaal, zullen nu systematisch worden ingezet door de parketten en zullen slachtoffers in contact brengen met advocaten die hen wegwijs kunnen maken in juridische procedures. De ondersteuning van slachtoffers door de zorgcentra na seksueel geweld kadert in het algemene beleid van tussenkomst door de erkende en gesubsidieerde diensten van de Franse Gemeenschap.”

Sinds 2017 bestaan er in België drie Zorgcentra na Seksueel Geweld, in Gent, Brussel en Luik. Het gaat om centra die fysiek verbonden zijn aan de ziekenhuizen en er alle diensten aanbieden voor slachtoffers van seksueel geweld. Slachtoffers kunnen er terecht voor medisch en forensisch onderzoek, traumaverwerking, advies, en bijstand van politie. Naast medisch en psychologisch personeel werken de centra samen met zedeninspecteurs van de politiediensten, de referentiemagistraat seksueel geweld van het parket en met een door het parket aangesteld DNA-lab. Om nog beter aan de noden van slachtoffers tegemoet te komen, wordt dit aanbod uitgebreid en zullen de slachtoffers in het vervolg met hun juridische vragen gericht kunnen worden doorverwezen naar experten terzake.

Het op poten zetten van een samenwerking met de diensten Slachtofferonthaal van de Justitiehuizen, is een nood die naar boven kwam tijdens de evaluatie van het pilootproject van de Zorgcentra na Seksueel Geweld. Slachtoffers gaven onder meer aan niet op de hoogte te zijn van het bestaan van deze diensten of herinnerden zich vaak niet dat dit aanbod werd toegelicht op de dag van aanmelding op het Zorgcentrum na Seksueel Geweld. Daarnaast is het ook zo dat slachtoffers vaak naar antwoorden zoeken wanneer er op strafrechtelijk niveau beslissingen worden genomen, zoals bij de veroordeling van de dader of bij een seponering. Een justitieassistent kan deze beslissingen toelichten en het slachtoffer begeleiden tijdens de gerechtelijke procedure.

Er werd aldus besloten dat de doorverwijzing van slachtoffers die klacht neerleggen, naar Slachtofferonthaal eerder de regel dan de uitzondering moet worden. Het gaat om een ‘warme’ doorverwijzing, waarbij de Zorgcentra het slachtoffer actief begeleiden en in contact brengen met een justitieassistent van Slachtofferonthaal. Deze doorverwijzing gebeurt door de casemanager van het Zorgcentrum, die de nazorg aan het slachtoffer verzorgt. Wanneer de magistraat op de hoogte wordt gebracht van een ZSG-dossier, zal de justitieassistent van zijn kant automatisch op proactieve wijze contact opnemen met het slachtoffer met het oog op het aanbieden van de diensten van Slachtofferonthaal. Ook zal de magistraat, wanneer er een gerechtelijke beslissing wordt genomen, de betrokken justitieassistent op de hoogte brengen zodat deze beslissing kan worden toegelicht aan het slachtoffer. Verder zal de casemanager zich bij vragen van het slachtoffer m.b.t. de procedure na klachtneerlegging richten tot Slachtofferonthaal.

Daarnaast gaan de Zorgcentra nauw samenwerken met de Commissies Juridische Bijstand. Deze commissies staan in voor het aanbieden van juridische eerstelijnsbijstand en een gratis advies van een advocaat. De advocaten zijn te vinden op verschillende locaties, zoals in de justitiehuizen, op het OCMW, etc. Slachtoffers die zich aanmelden op het Zorgcentrum zullen kunnen worden doorverwezen naar advocaten. Deze advocaten, die over nuttige expertise beschikken, zullen de eerstelijnsbijstand gratis aanbieden. Op deze manier kunnen slachtoffers van seksueel geweld een antwoord krijgen op algemene vragen met betrekking tot bv. verzekeringen of echtscheiding, maar ook op specifieke vragen die betrekking hebben op hun dossier. Deze samenwerking zal op lokaal niveau, voor elk Zorgcentrum na Seksueel Geweld, worden verankerd.

Communiqué de presse FR 

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.