Pagina's met de tag "Federaal"

“Twee jaar na arbeidsdeal nog steeds geen individueel opleidingsplan”

Het was één van de belangrijkste pijlers van de arbeidsdeal die de federale regering in 2022 sloot, maar tot op vandaag is het ‘individueel opleidingsrecht’ nog steeds dode letter. Cd&v-parlementslid en West-Vlaams lijsttrekker voor de Kamer Nathalie Muylle: “Er is heel wat ongerustheid op het terrein over de uitwerking van de registratie: administratieve onduidelijkheden, onvoldoende informatie en een proefproject dat scheefloopt. De minister moet dringend aan de slag.”

Het familiekrediet: 30 weken verlof en hogere uitkering voor ouders na bevalling

Het optrekken van het aantal weken geboorteverlof, een hogere financiële tegemoetkoming en vrije keuze voor ouders om van de korf aan verlofdagen gebruik te maken. Met mosterd uit Scandinavië stelt cd&v een plan voor om ouders te helpen een beter evenwicht te vinden tussen werk en gezin.

Endometriosepatiënten dreigen zonder zorg te vallen door gebrek aan nomenclatuurnummer

In een Pano-reportage van VRT werd gisteren opnieuw duidelijk dat een gebrek aan zorg dreigt voor endometriosepatiënten. Cd&v-Kamerlid Nathalie Muylle diende vorig jaar al een resolutie in waarin onder meer terugbetaling via een RIZIV-conventie naar voor werd geschoven als oplossing. De resolutie werd vorig jaar unaniem goedgekeurd.

Ook deze legislatuur geen erkenning voor osteopaten

Na 24 jaar laat de erkenning van osteopaten nog steeds op zich wachten. Cd&v-kamerlid Nathalie Muylle vroeg in de Commissie Volksgezondheid aan Frank Vandenbroucke om dringend werk te maken van de langverwachte officiële erkenning van osteopaten. Ook deze minister tilt de erkenning van osteopaten over naar een volgende legislatuur.

Aantal keizersneden in België ver boven WHO-limiet

Het aantal keizersneden in verhouding met de totaal aantal bevallingen is in België afgelopen jaren toegenomen, tot 22,5% in 2021. Dat blijkt uit cijfers opgevraagd door cd&v-Kamerlid Nathalie Muylle. Deze alarmerende toename, bijna dubbel zo hoog als de door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aanbevolen 10-15%, is een zorgwekkende ontwikkeling.