Nieuws

"Thuisblijfbijdrage" wordt verstrengd

"Ga maar thuis zitten en we zullen u er nog voor betalen ook." Dat is wat sommige bedrijven zeggen tegen hun (oudere) werknemers, iets wat wij met cd&v niet aanvaarden. Deze "thuisblijfbijdrage" wordt dan ook verstrengd.

Cd&v waarborgt ontslagbescherming voor werknemersvertegenwoordigers ouder dan 65

Personeelsafgevaardigden ouder dan 65 dreigden zonder bescherming tegen ontslag te vallen

Nathalie Muylle vraagt in de Kamer meer respect voor oudere werknemers

"Ga maar thuiszitten, we zullen u er wel voor betalen," zeggen sommige bedrijven tegen oudere werknemers, iets wat cd&v niet kan aanvaarden.

Cd&v toont de weg naar de arbeidsmarkt van morgen

Studiedag 'arbeidsmarkt van morgen' in het Vlaams Parlement

Maximaal 13 weken opzeg voor ontslagnemende arbeiders én bedienden

Wetsvoorstel Nathalie Muylle unaniem goedgekeurd in plenaire vergadering

Nood aan betere bescherming van slachtoffers na arbeidsongeval

Wetsvoorstel om werknemers beter te beschermen