Nieuws

Minister Vandenbroucke blijft financiering MUG-helikopter blokkeren

Ondanks herhaalde pleidooien van federaal parlementslid Nathalie Muylle (cd&v) voor structurele financiering, blijft de MUG-Heli in West-Vlaanderen op losse schroeven staan. Minister Vandenbroucke weigert een beslissing te nemen over de financiering. De helikopter kan nu enkel blijven vliegen dankzij steun van de provincie, gemeenten, sponsors en inzamelacties, zoals het jaarlijks ontbijt van cd&v-Ichtegem.

"Thuisblijfbijdrage" wordt verstrengd

"Ga maar thuis zitten en we zullen u er nog voor betalen ook." Dat is wat sommige bedrijven zeggen tegen hun (oudere) werknemers, iets wat wij met cd&v niet aanvaarden. Deze "thuisblijfbijdrage" wordt dan ook verstrengd.

Cd&v waarborgt ontslagbescherming voor werknemersvertegenwoordigers ouder dan 65

Personeelsafgevaardigden ouder dan 65 dreigden zonder bescherming tegen ontslag te vallen

Nathalie Muylle vraagt in de Kamer meer respect voor oudere werknemers

"Ga maar thuiszitten, we zullen u er wel voor betalen," zeggen sommige bedrijven tegen oudere werknemers, iets wat cd&v niet kan aanvaarden.

Cd&v toont de weg naar de arbeidsmarkt van morgen

Studiedag 'arbeidsmarkt van morgen' in het Vlaams Parlement

Federaal parlement keurt doortastende aanpak endometriose goed

Resolutie unaniem goedgekeurd in plenaire vergadering