Nieuws

Minister Vandenbroucke blijft financiering MUG-helikopter blokkeren

Ondanks herhaalde pleidooien van federaal parlementslid Nathalie Muylle (cd&v) voor structurele financiering, blijft de MUG-Heli in West-Vlaanderen op losse schroeven staan. Minister Vandenbroucke weigert een beslissing te nemen over de financiering. De helikopter kan nu enkel blijven vliegen dankzij steun van de provincie, gemeenten, sponsors en inzamelacties, zoals het jaarlijks ontbijt van cd&v-Ichtegem.

Federaal parlement keurt doortastende aanpak endometriose goed

Resolutie unaniem goedgekeurd in plenaire vergadering

Geef onze jonge artsen een toekomst

Wetsvoorstel voor betere omstandigheden arts(-specialist)en in opleiding

Overlevingskansen bij borstkanker mogen niet afhangen van de plaats van behandeling

KCE-rapport stelt dat kans op overlijden 30% hoger ligt in niet-gespecialiseerd ziekenhuis

12% te veel keizersneden in België

Rapport WHO: relatieve aantal keizersneden in België neemt jaar na jaar toe