Pagina's met de tag "Roeselare"

Stad huurt parking in Louis Leynstraat om kort parkeren gemakkelijker te maken

Elke dag rijden heel wat auto’s aan en weg in de Louis Leynstraat in Rumbeke. Dat komt door de nabijheid van twee scholen (SBS De Vlieger en Vrije Basisschool De Verrekijker), kinderopvangen KIDZ Lucy en KIDZ Jane en het Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT) Valckeburg. Om een oplossing te bieden aan de grote parkeerdruk, huurt de Stad vanaf 15 april het parkeerterrein op de hoek met de Kloosterstraat.

Inzet op voorafgaand overleg heeft positieve gevolgen voor bouwprojecten in Roeselare.

Roeselare zet sterk in op voorafgaand overleg voor grotere bouwprojecten, een aanpak die zijn vruchten afwerpt. De gemeentelijke omgevingsambtenaar speelt een cruciale rol in dit proces. De Stad zet daarvoor voldoende medewerkers in om voorbesprekingen over verschillende domeinen (stedenbouw, milieu, water, mobiliteit, groen, economie, wonen, … ) te leiden. Investering in kwalitatieve voorbesprekingen blijkt tijdswinst op te leveren in de latere formele procedures, waardoor deze vlotter verlopen. Deze aanpak zal dan ook worden voortgezet.  

Architectuurprijs Roeselare: eerbetoon aan visionaire realisaties!

Stad Roeselare kondigt de lancering aan van de Architectuurprijs Roeselare, een initiatief dat uitmuntende architecturale, infrastructurele en landschappelijke projecten in de stad in de kijker zet. Deze nieuwe prijs viert niet alleen de innovatie en het talent van architecten, ontwerpers en bouwprofessionals, maar onderstreept ook het belang van duurzaamheid, functionaliteit en sociale impact in de stadsontwikkeling.  

Stem nu op het meest duurzame stadhuis van Vlaanderen!

Stad Roeselare is genomineerd voor de Publica Awards 2023 in de categorie "Climate Responsability"

Stad Roeselare formuleert negatief advies in Ventilusdossier

Nog tot en met 27 oktober 2023 loopt het openbaar onderzoek van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (kort: GRUP) Ventilus. De Stad Roeselare formuleerde een negatief advies waarbij de aspecten die ook in voorgaande adviezen al werden meegegeven, nogmaals hernomen en uitgebreid werden.