Betaalbare zorg in je buurt

Publicatiedatum

Auteur

Sam Dewulf

Deel dit artikel

Gezond zijn is cruciaal – het laat ons toe om volop van het leven te genieten en actief deel te nemen aan onze samenleving. Ook de overheid kan een steentje bijdragen om iedereen zo gezond mogelijk te houden.

Daarom staat het investeren in uw welzijn bij ons hoog op de agenda. Uw zorg is onze zorg. Bij cd&v geloven we niet dat gezondheid uitsluitend in de handen van de overheid ligt. Integendeel, we zetten in op een omgeving die u de vrijheid geeft om gezonde keuzes te maken. En laten we duidelijk zijn: gezondheid is niet enkel het werkterrein van de zorgsector. Het wordt beïnvloed door zoveel meer – door de lucht die we inademen, de plek waar we ons thuis voelen, het werk dat we doen, de kracht van onze relaties, ons voedsel en drinken, en de manier waarop we ons verplaatsen.

Gezondheid is de rode draad door al onze beleidsdomeinen. Een gezonde samenleving, dat bouwen we samen, vanuit elke hoek van het beleid.

Betaalbare zorg in je buurt

  • Minder wachtlijsten, meer huisartsen. Met ons huisartsenplan zorgen we ervoor dat iedereen in zijn buurt bij een huisarts terecht kan.
  • Minder betalen bij de huisarts, tandarts, kinesist en logopedist: we verplichten de derdebetalersregeling. Zo betaal je enkel jouw deel van de zorg.
  • De regel dat patiënten 25% minder krijgen terugbetaald wanneer ze gebruik maken van een niet-geconventionneerde kinesist, vroedvrouw of paramedicus, moet afgeschaft worden.
  • Geen leeftijdsgrens meer op de terugbetaling van hoorapparaten en tandzorg.
  • Langdurige anticonceptie zoals het spiraaltje moet terugbetaald worden voor alle vrouwen.

Meer evenwicht tussen werk en privé

  • Toegankelijke en betaalbare kinderopvang: we zorgden al voor een historische investering en willen dit nu verderzetten. Meer betaalbare plaatsen op basis van inkomen en slechts 5 kinderen per begeleider.
  • Familiekrediet: een nieuw modelouderschapsverlof. Daarin willen we 30 weken verlof en een hogere uitkering voor ouders na de bevalling.
  • Werkbaar en wendbaar werk moet zorgen voor meer flexibiliteit in je job en je privéleven. Dat doen we met een duidelijk kader om tijds- en plaatsonafhankelijk te kunnen werken.
  • Langdurig zieken die terug aan het werk gaan moeten meer overhouden van hun ziekte-uitkering en loon.

Nabije zorg in West-Vlaanderen

De West-Vlaamse MUG-heli moet blijven vliegen

De West-Vlaamse MUG-heli redt jaarlijks gemiddeld 40 levens, maar kan nu enkel blijven vliegen door steun van provincie, gemeenten, sponsors en inzamelacties. Dringend tijd dus voor structurele financiering van de federale overheid.

Onze oplossingen voor het huisartsentekort in West-Vlaanderen

Wie ziek is, vindt ook in West-Vlaanderen steeds moeilijker een huisarts. In 54 van de 64 West-Vlaamse gemeenten kampt op vandaag met een huisartsentekort. 80 procent van de West-Vlamingen wordt zo geconfronteerd met patiëntenstops of verre verplaatsingen. 

Schaf de 25%-regel af.

Patiënten die kiné nodig hebben kunnen vrij kiezen of ze naar een geconventioneerde of niet-geconventioneerde kinesist gaan. Wie echter kiest voor een niet-geconventioneerde kinesist krijgt - bovenop de hogere tarieven - nog eens 25% minder terugbetaald. Dat is onrechtvaardig. Het voorstel van Federaal Volksvertegenwoordiger Nathalie Muylle om die regel af te schaffen werd reeds goedgekeurd door het parlement, maar minister Vandenbroucke blijft de uitvoering van die wet uitstellen. Tijd voor actie!