Onze oplossingen voor het huisartsentekort in West-Vlaanderen

Publicatiedatum

Auteur

Sam Dewulf

Deel dit artikel

Wie ziek is, vindt ook in West-Vlaanderen steeds moeilijker een huisarts. In 54 van de 64 West-Vlaamse gemeenten kampt op vandaag met een huisartsentekort. 80 procent van de West-Vlamingen wordt zo geconfronteerd met patiëntenstops of verre verplaatsingen. 

De van Kortrijk afkomstige Jo Nijs verhuisde afgelopen zomer van Kortrijk naar Izegem. Na maanden zoeken, heeft ze nog geen Izegemse dokter gevonden. "Overal geldt een patiëntenstop met als gevolg dat ik voor elke consultatie de verplaatsing naar Kortrijk moet maken. Nu lukt dat nog, maar wat als ik ouder word? Voldoende huisartsen in elke buurt, dat kan toch niet te veel gevraagd zijn."

Wij geven Jo volmondig gelijk. Het is bijna normaal geworden, maar het zou dat nooit mogen zijn. In een deftig land kunnen mensen gewoon altijd terecht bij een huisarts in de buurt. Met ons actieplan willen wij daar met cd&v voor zorgen.

  1. Weg met beperkingen op het aantal studenten dat aan de opleiding van arts mag beginnen.
  2. We reserveren plaatsen in de opleiding arts voor studenten die zich engageren om in de meest huisartsarme zones van Vlaanderen aan de slag te gaan als huisarts.
  3. Hier komen studeren als arts, is hier werken als arts. We beperken het aantal buitenlandse studenten die in België de studie van arts mogen starten én verplichten hen minstens 3 jaar als huisarts in België te blijven werken.
  4. Meer arts, minder boekhouder. We pleiten voor een kritische screening om regels te schrappen, efficiëntere procedures en betere inzet van zorgverleners in eerste lijn.
  5. Invoering van een buurtpremie. We gebruiken (bestaande) premies om tekorten in huisartsarme gebieden weg te werken.
  6. Uitbouw van satellietpraktijken in landelijke gemeenten waar er 2 à 3 dagen per week een huisarts aanwezig is uit een grote groepspraktijk uit een naburige gemeente.
  7. We vragen een structurele uitrol van brede huisartsenpraktijken met aantrekkelijke voorwaarden voor artsen die brede praktijken willen vormen. Dit zijn praktijken waarbij bepaalde logistieke en zorgtaken gedelegeerd kunnen worden aan praktijkassistenten en verpleegkundigen.

Ondersteun je dit plan? Teken dan onze petitie via huisartsgezocht.be

Nabije zorg in West-Vlaanderen

Betaalbare zorg in je buurt

Gezond zijn is cruciaal – het laat ons toe om volop van het leven te genieten en actief deel te nemen aan onze samenleving. Ook de overheid kan een steentje bijdragen om iedereen zo gezond mogelijk te houden.

De West-Vlaamse MUG-heli moet blijven vliegen

De West-Vlaamse MUG-heli redt jaarlijks gemiddeld 40 levens, maar kan nu enkel blijven vliegen door steun van provincie, gemeenten, sponsors en inzamelacties. Dringend tijd dus voor structurele financiering van de federale overheid.

Schaf de 25%-regel af.

Patiënten die kiné nodig hebben kunnen vrij kiezen of ze naar een geconventioneerde of niet-geconventioneerde kinesist gaan. Wie echter kiest voor een niet-geconventioneerde kinesist krijgt - bovenop de hogere tarieven - nog eens 25% minder terugbetaald. Dat is onrechtvaardig. Het voorstel van Federaal Volksvertegenwoordiger Nathalie Muylle om die regel af te schaffen werd reeds goedgekeurd door het parlement, maar minister Vandenbroucke blijft de uitvoering van die wet uitstellen. Tijd voor actie!