Nieuwe invulling voor site Damman-Croes

Publicatiedatum

Auteur

Nathalie Muylle

Deel dit artikel

110 woningen, groene zone en nieuwe school

Het projectgebied in hartje Krottegem is in de volksmond beter gekend als de site Damman-Croes naar het voormalige metaalconstructiebedrijf dat er gevestigd was. De site is deels eigendom van de Stad en deels van het failliete Werkhuizen Damman-Croes. Sinds het faillissement op 9 april 2015 ligt de site er verlaten bij en wacht er op een nieuwe stedelijke invulling. De projectzone bestaat uit ongeveer 18.000 m2 met onder andere een voormalige bibliotheek, diverse woningen, werkhuizen en loodsen. Het stadsbestuur Roeselare wil met de verkoop het projectgebied ontwikkelen tot een kwalitatieve woon- en leefbuurt.  

Na het faillissement van de nv Werkhuizen Damman-Croes wou het stadsbestuur deze site nieuw leven inblazen. Daarvoor deed de Stad een beroep op private kandidaat-kopers die zich kandidaat stelden om de site aan te kopen en er een nieuw stedelijk project te realiseren dat zich mooi inpast in de omgeving. Daarvoor werd een mededingingsprocedure met onderhandeling georganiseerd conform de wetgeving overheidsopdrachten waarbij de Stad Roeselare als aanbestedende overheid optrad. De Stad Roeselare is tevreden dat het nu, na de gunning aan projectontwikkelaar CAAAP, tevens onderdeel van de Artes bouwgroep, uitvoering kan geven aan de ambities voor deze locatie.  

Burgemeester Kris Declercq: "Het gekozen project zorgt voor een maximale opwaardering van de site en draagt bij aan de woonkwaliteit van de ruimere omgeving. Het projectgebied is immers geen gebied dat op zichzelf staat maar kadert in een bredere context. Het voorgestelde project, mee vorm gegeven door de Roeselaarse bureaus bildt., Declerck-Daels architecten en burO Groen, heeft de potentie om de ruimere omgeving positief op te laden."

 

Divers programma rond een groen binnengebied 

486167 dc%20eerste%20visie%20 %20groen%20binnengebied%20met%20wonen%20en%20functies%20rond%20caaap 054a33 large 1685429921
Eerste visie op groen binnengebied met wonen en functies (beeld CAAAP)

 

Het project past zich kwalitatief in binnen de wijk en sluit qua programma en karakter aan bij z’n omgeving. Naast een woonfunctie omvat het programma ook een groot aandeel groen en de bouw van een nieuwe basisschool in Krottegem. Het is de bedoeling om de bestaande vestigingen van Basisschool Mozaïek samen te brengen in een nieuwbouw op het projectgebied langs de kant van de Onze-Lieve-Vrouwemarkt. Deze school zal gerealiseerd worden in opdracht van de Scholengroep Arkorum vzw. Er is in het project nog ruimte voor gemeenschapsvoorzieningen beschikbaar die ingevuld kan worden door andere organisaties die hiervoor geïnteresseerd zouden zijn.  

 

Het residentiële gedeelte vormt een doordachte mix van woontypes voor alle doelgroepen: niet alleen appartementen, maar ook ruimere woningen voor gezinnen en compactere units voor jonge starters. Huidig voorstel spreekt over een 20-tal woningen een een 7-tal kleinere appartementsgebouwen telkens bestaande uit 5 tot 15 appartementen van verschillende groottes. In totaal worden ongeveer 110 woongelegenheden gecreëerd in deze nieuwe woonbuurt.  

 

Schepen Nathalie Muylle: "Deze mix aan functies was belangrijk voor ons om de leef- en beleefbaarheid van de site hoog te houden en een aantrekkelijk stadsproject te realiseren. Om zuurstof binnen te brengen in het plan, moet bij de verdere uitwerking zeker voldoende aandacht gaan naar de groenvoorzieningen."

 

Zo wordt maar liefst 30% van het projectgebied ingericht als open publieke ruimte waarvan minstens de helft ook een aaneengesloten groene ruimte zal zijn. Dat zorgt voor een grote toegankelijkheid van het gebied en er ontstaat zelfs een fiets- en wandelas tussen de Onze-Lieve-Vrouwemarkt en de Spanjestraat.    

 

De plannen worden nu verder uitgewerkt. De buurt en de huidige partners in het project zullen daarbij worden betrokken in een participatief traject. Cocreatie-expert Urban Connector en daktuin-specialist Pakt zijn aangesteld om dit samen met projectontwikkelaar CAAAP in goede banen te leiden.  

 

Het participatietraject omhelst enerzijds een gezamelijke zoektocht naar een geschikte invulling van de daktuin en de bibliotheek De Vriendschap. Anderzijds is het de bedoeling om de inrichting van het openbaar groen zo goed mogelijk af te stemmen op de noden van de buurtbewoners en de schoolgaande kinderen. Dit traject gaat op 30 mei al van start met een eerste infosessie op het Wijkforum van Krottegem. Buurtbewoners en geïnteresseerden zullen ook steeds terecht kunnen in een buurtpunt dat in Bibliotheek De Vriendschap wordt opgezet. Daar kunnen ze hun gegevens achterlaten en worden ze verder op de hoogte gehouden. We hopen uiteraard dat zoveel mogelijk buurtbewoners betrokken willen zijn in dit traject om zo samen tot de beste invulling te komen. 

 

Wil je op de hoogte blijven van de plannen? Hou dan zeker www.caaap.be/dammancroes in de gaten! 

Nieuws

JONGCD&V en Nathalie Muylle willen meer betaalbare woningen en lenen aan 100% mogelijk maken

Jonge gezinnen en alleenstaanden die werken, moeten in staat zijn een eigen woning te kopen of te bouwen. Daarom voert JONGCD&V samen met federaal lijsttrekker en Parlementslid Nathalie Muylle een opvallende actie op de Grote Markt van Ieper. Cd&v heeft dan ook een concreet woonplan met haalbare voorstellen: een groter huizenaanbod, eenvoudig verkrijgbare financiering,  hogere renovatiesteun en drie jaar betalingsuitstel moeten ervoor zorgen dat iedereen de kans krijgt een woning te kopen.

Genomineerden zijn gekend voor de eerste Architectuurprijs Roeselare. Stem mee voor de publieksprijs tijdens ‘Fiets de stad’ op zondag 26 mei.

Twee maand geleden lanceerde de Stad voor het eerst een Architectuurprijs, een initiatief om nieuwe uitmuntende architecturale, infrastructurele en landschappelijke projecten in de kijker te zetten. 

Minister Vandenbroucke blijft financiering MUG-helikopter blokkeren

Ondanks herhaalde pleidooien van federaal parlementslid Nathalie Muylle (cd&v) voor structurele financiering, blijft de MUG-Heli in West-Vlaanderen op losse schroeven staan. Minister Vandenbroucke weigert een beslissing te nemen over de financiering. De helikopter kan nu enkel blijven vliegen dankzij steun van de provincie, gemeenten, sponsors en inzamelacties, zoals het jaarlijks ontbijt van cd&v-Ichtegem.