Nathalie Muylle tevreden met rapport endometriose

Publicatiedatum

Auteur

Sam Dewulf

Deel dit artikel

Het Federaal Kenniscentrum (KCE) publiceert zijn eerste brede rapport over de aanpak van endometriose in Belgische ziekenhuizen. Dit rapport komt er in opdracht van de resolutie van cd&v-Kamerlid Nathalie Muylle. In het rapport worden aanbevelingen naar voren geschoven in lijn met die resolutie: multidisciplinaire centra, dataverzameling en een nomenclatuurnummer voor de behandeling van endometriose.

Op 20 april 2023 werd de endometrioseresolutie van Nathalie Muylle na jarenlang parlementair werk goedgekeurd door de Kamer. Dat rapport werd door de KCE recent afgerond en de resultaten werden vandaag publiek gemaakt. Het KCE-rapport onderzoekt de kwaliteit van de aanpak van endometriose in de Belgische ziekenhuizen en voorziet aanbevelingen met betrekking tot de diagnose, behandeling, chirurgische ingrepen en toegankelijkheid van de zorg voor patiënten met endometriose. “Het rapport van de KCE bevat heel wat handvaten voor een beter beleid”, zegt Nathalie Muylle.

Multidisciplinaire zorg met RIZIV-conventie

Het rapport schuift een model met twee ‘categorieën’ ziekenhuizen naar voren, zoals dat ook in de resolutie werd voorgesteld. Enerzijds endometrioseklinieken, die op meer plaatsen kunnen georganiseerd worden gezien er minder expertise voor nodig is, en anderzijds een kleiner aantal expertisecentra, met hooggespecialiseerde zorg. Dertig ziekenhuizen hebben tot op vandaag een endometriosekliniek opgericht. De helft daarvan ligt in Vlaanderen, negen in Wallonië en zes in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het KCE pleit daarnaast – in lijn met de resolutie – voor multidisciplinaire teams in beide ziekenhuizen, bakent af welke behandelingen per ziekenhuis of expertisecentrum aangeboden mogen worden en welke volumes behaald zouden moeten worden om een erkenning te krijgen. “Het KCE pleit voor voldoende centralisering van expertise”, verduidelijk Muylle. “De zorg die minder specialisatie vereist wordt weider verspreid zodat ze voldoende toegankelijk is. Dat is in lijn met de voorgestelde aanpak in de resolutie.”

Belangrijk is dat in het onderzoek – eveneens zoals in de resolutie – gehamerd wordt op het belang van een specifieke nomenclatuur voor de (chirurgische) ingrepen en ook voor multidisciplinair overleg. “Zo krijgen de gezondheidsverstrekkers een correcte vergoeding voor hun behandelingen en wordt de juiste zorg niet ingehouden”, weet Muylle. “Zeven van de dertig endometrioseklinieken meldden dat ze vandaag geen multidisciplinaire bijeenkomsten organiseren omdat er geen vergoedingskader tegenover staat. Deze klinieken hebben doorgaans ook minder ingrepen. Er is dus een duidelijk verband.”

Belang van data

In de vijfjaarlijkse Gezondheidsenquête van Sciensano worden voor het eerst ook gegevens verzameld over endometriose. De resultaten verschijnen begin 2025. “Dataverzameling was een uitdrukkelijke vraag van de resolutie”, zegt Muylle. “Meten is weten.” Uit reeds gepubliceerde cijfers blijkt dat er 23.855 ziekenhuisopnames plaatsvonden met endometriose als hoofddiagnose.

“Het grote probleem is dat te weinig vrouwen de diagnose endometriose krijgen. Daardoor leiden ze jarenlang pijn zonder dat ze een correcte verklaring krijgen. En zonder de correcte verklaring is het moeilijk om endometriose aan te pakken”, zegt Nathalie Muylle. “Dankzij het KCE-rapport hebben we voor het eerst het begin van wetenschappelijke verzamelde data in België over de aanpak van endometriose in ons land. Uit de cijfers van het rapport blijkt onder meer dat het aantal ingrepen alsook het aantal nieuwe patiënten sterk verschillen per ziekenhuis. Op basis van deze wetenschappelijke data zullen we in de toekomst kunnen bijsturen.”

“Dit rapport legt enkele duidelijke pijnpunten bloot en is daarmee de eerste stap richting een degelijk en nationaal uitgerolde aanpak voor endometriose”, besluit Muylle.

Nieuws

JONGCD&V en Nathalie Muylle willen meer betaalbare woningen en lenen aan 100% mogelijk maken

Jonge gezinnen en alleenstaanden die werken, moeten in staat zijn een eigen woning te kopen of te bouwen. Daarom voert JONGCD&V samen met federaal lijsttrekker en Parlementslid Nathalie Muylle een opvallende actie op de Grote Markt van Ieper. Cd&v heeft dan ook een concreet woonplan met haalbare voorstellen: een groter huizenaanbod, eenvoudig verkrijgbare financiering,  hogere renovatiesteun en drie jaar betalingsuitstel moeten ervoor zorgen dat iedereen de kans krijgt een woning te kopen.

Genomineerden zijn gekend voor de eerste Architectuurprijs Roeselare. Stem mee voor de publieksprijs tijdens ‘Fiets de stad’ op zondag 26 mei.

Twee maand geleden lanceerde de Stad voor het eerst een Architectuurprijs, een initiatief om nieuwe uitmuntende architecturale, infrastructurele en landschappelijke projecten in de kijker te zetten. 

Minister Vandenbroucke blijft financiering MUG-helikopter blokkeren

Ondanks herhaalde pleidooien van federaal parlementslid Nathalie Muylle (cd&v) voor structurele financiering, blijft de MUG-Heli in West-Vlaanderen op losse schroeven staan. Minister Vandenbroucke weigert een beslissing te nemen over de financiering. De helikopter kan nu enkel blijven vliegen dankzij steun van de provincie, gemeenten, sponsors en inzamelacties, zoals het jaarlijks ontbijt van cd&v-Ichtegem.