Moermanparking wordt Moermanpark

Publicatiedatum

Auteur

Sam Dewulf

Deel dit artikel

Van historisch grijs naar nieuw groen in Roeselare

De Moermanparking is nu nog een grote verharde oppervlakte in het centrum van de stad. Op het eind van de 19de eeuw deed de locatie dienst als huisvesting voor de ververij en weverij van Moerman Frères. Na de sluiting in 1956 tot in 2010, gebruikte het Gemeenschapsonderwijs GO! de site als schoolgebouw. Sindsdien biedt de grote asfaltvlakte zo’n 300-tal parkeerplaatsen.

Daar komt binnenkort verandering in, want Moermanparking wordt Moermanpark! 

 
481416 22029 bl 003 vis001 big a728cc large 1683273385

 

Hitte-eiland wordt koeltezone  

Overal warmen steden sneller op dan het platteland. De warmte wordt er ook langer vastgehouden. Dat komt door de hogere bouwdichtheid, meer verharding en de lagere fractie aan vegetatie. Net zoals in andere steden in Vlaanderen, kampt ook Roeselare met dat zogenoemde “stedelijk hitte-eiland”. Daar willen we iets aan doen.  

Schepen Nathalie Muylle: "De Moermansite is de uitgelezen plek om een fantastische ingreep te doen op vlak van vergroening en verkoeling. We kiezen voor een aangename stad om in te leven en te wonen. Ook een hittebestendige stad, klaar voor de toekomst. Door de site te ontharden, creëren we een klimaatadaptieve, koelere plek in het hart van onze stad."

Om de transformatie van de Moermansite uit te werken, schreef de Stad een internationale ontwerpwedstrijd uit.  OMGEVING cvba werd samen met VK architects+engineers aangesteld als ontwerper. En het ontwerp is er één op maat van de buurt.  

Met dit project geven we de Moermanparking terug aan de buurt. Het park wordt een toegevoegde waarde voor de omwonenden. Geen omheinde parking meer, maar een leefbare ruimte, een plek van afspraak en verpozing. Naast een ecologische waarde zien we ook een maatschappelijke impact binnen dit traject.  

 
481417 22029 bl 003 vis003 big e0d55f large 1683273386

 

Ontwerp op maat van mens en natuur

Het Moermanpark zal pal in het stadscentrum liggen. Dat biedt heel wat kansen.

  1. Fauna en flora krijgen alle kansen in het nieuwe park, dat als een ecologische hotspot zal werken. 
  2. Gelegen in de historische bedding van de Sint-Amandsbeek, zal het park als spons werken. Een spons die water opneemt bij hevige regenval en langere droogteperiodes kan overbruggen.
  3. Het derde principe vertrekt vanuit een slimme grondbalans. We beperken het bodemverzet en gebruiken de beschikbare grond om een doordacht reliëf en aantrekkelijk landschap te creëren.  
  4. Een mensgericht ontwerp waar jong en oud hun plek kan vinden in het park. Een vlotte toegankelijkheid is daarbij belangrijk. In samenwerking met Inter, de jeugdraad en de klankbordgroep Toegankelijkheid houdt het ontwerp ermee rekening dat iedereen in het park gelijke kansen krijgt. Ook personen met een beperking, ouderen, ouders met kinderwagens, … 

Er worden ruim 130 bomen gepland in het Moermanpark. Die aanplant past binnen de ambitie om tegen 2025 100.000 extra bomen aan te planten in Roeselare, waarvan 20.000 exemplaren in de stad zelf. De ganse site wordt een toonbeeld van ontharding, waarbij 80% van de oppervlakte groen wordt en 20% zal bestaan uit waterdoorlatende paden.

Even uitrusten, verkoeling opzoeken, mensen ontmoeten, … Het Moermanpark wordt ontegensprekelijk voor veel inwoners en bezoekers een heerlijke plek. 

 

 
481418 22029 bl 003 presentation%20plan%202023%2001%2020 b3db84 large 1683273404

  

Start wellicht in augustus 

Op het einde van de zomer gaat de eerste spade de grond in. Dan verdwijnt de grijze vlakte en start de transformatie. 

Schepen Francis Debruyne: "Het is onze bedoeling om eind augustus te starten met de werken. We hopen natuurlijk op goede omstandigheden om de werken vlot te laten lopen. In het meest ideale scenario kunnen we binnen het jaar de eerste stappen in het Moermanpark zetten."

Voor de realisatie van het Moermanpark voorziet de Stad een budget van 2,3 miljoen euro, inclusief de subsidie van de Vlaamse Overheid in kader van hun thematische oproep rond “hittebestendige steden” in 2021. 

Nieuws

JONGCD&V en Nathalie Muylle willen meer betaalbare woningen en lenen aan 100% mogelijk maken

Jonge gezinnen en alleenstaanden die werken, moeten in staat zijn een eigen woning te kopen of te bouwen. Daarom voert JONGCD&V samen met federaal lijsttrekker en Parlementslid Nathalie Muylle een opvallende actie op de Grote Markt van Ieper. Cd&v heeft dan ook een concreet woonplan met haalbare voorstellen: een groter huizenaanbod, eenvoudig verkrijgbare financiering,  hogere renovatiesteun en drie jaar betalingsuitstel moeten ervoor zorgen dat iedereen de kans krijgt een woning te kopen.

Genomineerden zijn gekend voor de eerste Architectuurprijs Roeselare. Stem mee voor de publieksprijs tijdens ‘Fiets de stad’ op zondag 26 mei.

Twee maand geleden lanceerde de Stad voor het eerst een Architectuurprijs, een initiatief om nieuwe uitmuntende architecturale, infrastructurele en landschappelijke projecten in de kijker te zetten. 

Minister Vandenbroucke blijft financiering MUG-helikopter blokkeren

Ondanks herhaalde pleidooien van federaal parlementslid Nathalie Muylle (cd&v) voor structurele financiering, blijft de MUG-Heli in West-Vlaanderen op losse schroeven staan. Minister Vandenbroucke weigert een beslissing te nemen over de financiering. De helikopter kan nu enkel blijven vliegen dankzij steun van de provincie, gemeenten, sponsors en inzamelacties, zoals het jaarlijks ontbijt van cd&v-Ichtegem.