Stedelijk onderwijs #VANRSL start met Muzische Klassen

Publicatiedatum

Auteur

Sam Dewulf

Deel dit artikel

Unieke samenwerking tussen stedelijk basisonderwijs en STAP & SASK

De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van SBS De Brug, SBS De Octopus en SBS De Vlieger worden van 30 januari tot 10 februari ondergedompeld in de creativiteit van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (SASK) en de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten (STAP). Het stedelijk onderwijs van Roeselare start daarvoor met “muzische klassen” dankzij een nieuwe en nauwere samenwerking tussen alle stedelijke scholen. 

Sinds 2018 werken de onderwijsinstellingen van Stad Roeselare nauwer samen. Een prioritaire doelstelling daarbij was zorgen voor een grotere pedagogische verwevenheid tussen de stedelijke academies en basisscholen. Na enkele geslaagde Kunstkuur-projecten lanceerde het stedelijk onderwijs het proefproject “muzische klassen”. Hiermee wil het stedelijk onderwijs kinderen hun muzische taal laten ontdekken, tonen welke creatieve mogelijkheden er zijn binnen de opleidingen Beeld, Dans, Muziek en Woord en tegelijk ook de drempels naar de SASK en de STAP verlagen. 

Deze muzische klassen duren, naar analogie met de sportklassen, een week. Leerlingen krijgen afwisselend een halve dag les op school en een halve dag muzische vorming in de SASK of de STAP. 

 

Unieke samenwerking 

Muzische klassen bestaan al, maar het gebeurt zelden via zo’n nauwe inhoudelijke en zakelijke samenwerking als in het stedelijk onderwijs van Roeselare. Alle stedelijke academies en basisscholen werken mee aan het proefproject. De muzische klassen worden volledig gedragen door eigen personeelsleden van de stedelijke academies en basisscholen. De vijf onderwijsinstellingen vangen ook samen de kostprijs voor de organisatie op. 

Inhoudelijk wordt er ook actief expertise gedeeld. De SASK- en STAP-leerkrachten bieden alternatieve lespraktijken aan voor de lessen muzische vorming, de leerkrachten van de basisscholen zorgen voor concrete tools om met de grotere diversiteit aan leerlingen om te gaan. Zo kunnen de doelen muzische vorming makkelijker bereikt worden in het basisonderwijs en kunnen de academies nog laagdrempeliger werken. 

Schepen Nathalie Muylle: "We vinden het als schoolbestuur erg belangrijk dat onze stedelijk onderwijsinstellingen nauw samenwerken, ook op pedagogisch vlak. Dit gebeurt nu voor de eerste keer op een verregaande manier. Via de muzische klassen pakken we lessen muzische vorming anders aan en laten we de SBS-leerlingen tegelijk ook laagdrempelig kennismaken met de SASK en de STAP. Dat we daarbij ook onze personeelsleden over de grenzen heen expertise laten delen is een mooie meerwaarde. Dat streven naar innoverende pedagogische mogelijkheden vanuit een open, verbindende, dynamische en zorgzame visie, dat is de sterkte van ons stedelijk onderwijs."

Het proefproject ‘muzische klassen’ loopt één schooljaar en wordt daarna na positieve evaluatie verlengd en mogelijks ook uitgebreid naar extra klassen of andere netten. 

 

Belangrijke lokale en regionale onderwijsspeler

Met zijn +375 personeelsleden, +6.500 leerlingen en 29 vestigingsplaatsen is het Stedelijk Onderwijs Roeselare een belangrijke speler in het Roeselaarse onderwijslandschap.

  • De drie stedelijke basisscholen (SBS De Brug, SBS De Octopus en SBS De Vlieger) bieden kwaliteitsvol onderwijs aan ruim 1.500 leerlingen. Zij vormen samen één scholengemeenschap onder hetzelfde schoolbestuur: 'Stedelijk Basisonderwijs Roeselare'.
  • Het deeltijds kunstonderwijs biedt artistieke opleidingen voor leerlingen uit lager en secundair onderwijs én voor volwassenen. Er zijn vestigingsplaatsen in Roeselare en in de ruime regio waar samen ruim 5.000 leerlingen les volgen. De Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (SASK) heeft een zeer ruim aanbod beeldende en audiovisuele kunsten, terwijl de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten (STAP) muziek, woord en dans aanbiedt. 

Nieuws

JONGCD&V en Nathalie Muylle willen meer betaalbare woningen en lenen aan 100% mogelijk maken

Jonge gezinnen en alleenstaanden die werken, moeten in staat zijn een eigen woning te kopen of te bouwen. Daarom voert JONGCD&V samen met federaal lijsttrekker en Parlementslid Nathalie Muylle een opvallende actie op de Grote Markt van Ieper. Cd&v heeft dan ook een concreet woonplan met haalbare voorstellen: een groter huizenaanbod, eenvoudig verkrijgbare financiering,  hogere renovatiesteun en drie jaar betalingsuitstel moeten ervoor zorgen dat iedereen de kans krijgt een woning te kopen.

Genomineerden zijn gekend voor de eerste Architectuurprijs Roeselare. Stem mee voor de publieksprijs tijdens ‘Fiets de stad’ op zondag 26 mei.

Twee maand geleden lanceerde de Stad voor het eerst een Architectuurprijs, een initiatief om nieuwe uitmuntende architecturale, infrastructurele en landschappelijke projecten in de kijker te zetten. 

Minister Vandenbroucke blijft financiering MUG-helikopter blokkeren

Ondanks herhaalde pleidooien van federaal parlementslid Nathalie Muylle (cd&v) voor structurele financiering, blijft de MUG-Heli in West-Vlaanderen op losse schroeven staan. Minister Vandenbroucke weigert een beslissing te nemen over de financiering. De helikopter kan nu enkel blijven vliegen dankzij steun van de provincie, gemeenten, sponsors en inzamelacties, zoals het jaarlijks ontbijt van cd&v-Ichtegem.