Voortaan maximum 13 weken opzeg voor wie zelf ontslag neemt

Publicatiedatum

Auteur

Sam Dewulf

Deel dit artikel

Opzegtermijnen voor werknemers in België worden binnenkort gelijkgetrokken dankzij een nieuw wetsvoorstel van mijn collega Nathalie Muylle en ikzelf dat op 16 maart 2023 door de Kamer werd aangenomen. Vanaf nu krijgt elke werknemer, ongeacht zijn of haar functie, een maximale opzegtermijn van 13 weken wanneer hij of zij zelf ontslag neemt. Dit is een verduidelijking van het eenheidsstatuut dat in 2014 werd ingevoerd onder premier Elio Di Rupo, waarbij de verschillen nu tussen het arbeidsstatuut van arbeiders en bedienden worden weggewerkt.

Sommige sociaal secretariaten hebben de voorbije jaren problemen gehad met de interpretatie van de wet, omdat de tabel met de termijnen alleen voor bedienden was opgenomen en niet voor arbeiders. Bovendien was er een onderscheid tussen lagere en hogere bedienden, wat tot onduidelijkheden leidde. Dit alles is nu verleden tijd dankzij ons wetsvoorstel.

Het doel van de wet is om drempels op de arbeidsmarkt weg te werken en de overgang tussen jobs soepeler te laten verlopen. Werknemers weten nu weer waar ze aan toe zijn als ze van job veranderen. In een tijd van arbeidskrapte is het belangrijk om een efficiënte arbeidsmobiliteit te hebben, en deze nieuwe regeling draagt daaraan bij.

Kortom, ons wetsvoorstel maakt een einde aan de onduidelijkheden die de voorbije jaren zijn ontstaan en zorgt voor gelijke opzegtermijnen voor alle werknemers in België. Dit is een positieve stap naar een efficiënte arbeidsmarkt en een soepelere overgang tussen jobs.

Nieuws

JONGCD&V en Nathalie Muylle willen meer betaalbare woningen en lenen aan 100% mogelijk maken

Jonge gezinnen en alleenstaanden die werken, moeten in staat zijn een eigen woning te kopen of te bouwen. Daarom voert JONGCD&V samen met federaal lijsttrekker en Parlementslid Nathalie Muylle een opvallende actie op de Grote Markt van Ieper. Cd&v heeft dan ook een concreet woonplan met haalbare voorstellen: een groter huizenaanbod, eenvoudig verkrijgbare financiering,  hogere renovatiesteun en drie jaar betalingsuitstel moeten ervoor zorgen dat iedereen de kans krijgt een woning te kopen.

Genomineerden zijn gekend voor de eerste Architectuurprijs Roeselare. Stem mee voor de publieksprijs tijdens ‘Fiets de stad’ op zondag 26 mei.

Twee maand geleden lanceerde de Stad voor het eerst een Architectuurprijs, een initiatief om nieuwe uitmuntende architecturale, infrastructurele en landschappelijke projecten in de kijker te zetten. 

Minister Vandenbroucke blijft financiering MUG-helikopter blokkeren

Ondanks herhaalde pleidooien van federaal parlementslid Nathalie Muylle (cd&v) voor structurele financiering, blijft de MUG-Heli in West-Vlaanderen op losse schroeven staan. Minister Vandenbroucke weigert een beslissing te nemen over de financiering. De helikopter kan nu enkel blijven vliegen dankzij steun van de provincie, gemeenten, sponsors en inzamelacties, zoals het jaarlijks ontbijt van cd&v-Ichtegem.