Cd&v toont de weg naar de arbeidsmarkt van morgen

Publicatiedatum

Auteur

Sam Dewulf

Deel dit artikel

Studiedag 'arbeidsmarkt van morgen' in het Vlaams Parlement

De uitdagingen op de arbeidsmarkt zijn immens. Het streefdoel van 80% werkzaamheidsgraad in België is nog veraf en laat net dat een absolute noodzaak zijn om in de toekomst de sociale zekerheid en pensioenen betaalbaar te houden en de staatsschuld niet nog meer in het rood te drijven. Tijdens een studienamiddag in het Vlaams parlement ging cd&v in debat over de arbeidsmarkt van morgen. Voor cd&v moet een sterk arbeidsmarktbeleid gericht zijn op een solidaire en welvarende gemeenschap, niet enkel voor de huidige generatie maar ook en vooral voor onze kinderen en kleinkinderen. In aanwezigheid van Vlaams minister van Werk, Jo Brouns, en een 100-tal genodigden uit het werkveld werden de verschillende uitdagingen aangekaart en werd er duchtig gedebatteerd over de oplossingen die zich aandienen.

“Deze studiedag geldt als een doorstart voor een traject dat we vorig jaar op gang trapten. Eerder formuleerden we met de ‘Jobsdeal 2.0.’ 15 concrete voorstellen om nog deze legislatuur onze arbeidsmarkt te vernieuwen en de nodige zuurstof te geven. Maar we moeten verder kijken. Daarom organiseerden we met cd&v ook de ‘Working Wednesdays’. Tijdens deze dialoogmomenten met externe experten werden de uitdagingen van de arbeidsmarkt van vandaag en morgen uitvoerig besproken. Net zoals het traject naar de energievisie van cd&v, laat de partij zich ook nu inspireren en begeleiden door experten in het veld.”

- Nathalie Muylle, Federaal Parlementslid

Tijdens de studienamiddag kwamen vier centrale werven aan bod die voor de partij cruciaal zijn om de arbeidsmarkt van morgen vorm te geven. Zo moet voor cd&v werken altijd meer lonen dan niet werken. Het verschil tussen een inkomen uit arbeid en een tegemoetkoming en/of bepaalde uitkeringen moet dan ook voldoende groot zijn om de stap naar werk te nemen.

Daarnaast wil cd&v ook meer mensen aan de slag krijgen. Het is cruciaal dat het huidige arbeidsmarktpotentieel zoveel mogelijk wordt benut. Ook voor wie nu nog niet actief is, moet het meer lonen om aan de slag te gaan. Werken moet financieel lonen maar werken is ook zoveel meer dan geld verdienen. Gaan werken zorgt ook voor een emanciperend effect, nieuwe dingen bijleren, jezelf verder ontwikkelen, banden smeden met collega’s, het gevoel hebben dat je erbij hoort, enzoverder

Een derde thema dat uitvoerig besproken werd, is de herwaardering van oudere werknemers. Daarbij wil de partij komaf maken met het ingebedde probleem van (indirecte) leeftijdsdiscriminatie. Uit onderzoek[1] blijkt dat oudere werknemers een van de meest gediscrimineerde groepen zijn op de arbeidsmarkt. Zo hebben 50-plussers 48% minder kans om uitgenodigd te worden op een sollicitatiegesprek. Cd&v zal eind mei in haar ouderenplan enkele opvallende maatregelen lanceren om leeftijdsdiscriminatie in alle domeinen van de samenleving tegen te gaan.

Een laatste luik dat tijdens de panelgesprekken aan bod kwam, is het inzetten op levenslang leren en de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en competenties. Volgens de partij dient daarvoor gewerkt te worden op drie assen: betere afstemming onderwijs-arbeidsmarkt, versterken competenties van arbeidspotentieel en bij- en omscholen huidige werknemers

De vier inhoudelijke panelgesprekken stonden onder de deskundige leiding van verschillende gerenommeerde arbeidsmarktexperten. Zo schoven Steven Vanackere (Vice-Gouverneur Nationale Bank van België), Gretel Schrijvers (CEO Mensura groep), Mieke van Gramberen (directeur Taborgroep en zaakvoerder Goestingarchitecten), Jan Denys (Directeur Public Affairs Randstadgroup) mee aan tafel. Cd&v-parlementsleden Robrecht Bothuyne, Nathalie Muylle en Nahima Lanjri leidden de gesprekken in goede banen.

Cd&v zal op basis van deze studiedag, de Jobsdeal 2.0 en de input gegenereerd uit de Working Wednesdays later dit jaar komen met een visietekst voor de arbeidsmarkt van morgen die een doorvertaling zal krijgen in het verkiezingsprogramma van de partij.

 “Onze arbeidsmarkt wordt geconfronteerd met heel wat uitdagingen: veel vacatures en knelpuntberoepen, relatief weinig werkzoekenden, een mismatch tussen opleiding en benodigde skills… en tegelijk hebben we iedereen, elk talent, broodnodig, ondanks de snel doorzettende vergrijzing. VDAB moet daarbij letterlijk iedereen op de radar krijgen. De arbeidsmarkt verandert in een razendsnel tempo. Om de economische welvaart op peil te houden is een ambitieus arbeidsmarktbeleid nodig dat de arbeidsmarkt voorbereid op de uitdagingen van de toekomst. Bevoegdheden moeten zo dicht mogelijk bij de werkvloer uitgeoefend worden. Niet alleen Vlaanderen heeft daarbij een belangrijke rol, ook de lokale besturen zijn cruciaal om inactieven te bereiken.”
- Robrecht Bothuyne - Vlaams Parlementslid

Nieuws

JONGCD&V en Nathalie Muylle willen meer betaalbare woningen en lenen aan 100% mogelijk maken

Jonge gezinnen en alleenstaanden die werken, moeten in staat zijn een eigen woning te kopen of te bouwen. Daarom voert JONGCD&V samen met federaal lijsttrekker en Parlementslid Nathalie Muylle een opvallende actie op de Grote Markt van Ieper. Cd&v heeft dan ook een concreet woonplan met haalbare voorstellen: een groter huizenaanbod, eenvoudig verkrijgbare financiering,  hogere renovatiesteun en drie jaar betalingsuitstel moeten ervoor zorgen dat iedereen de kans krijgt een woning te kopen.

Genomineerden zijn gekend voor de eerste Architectuurprijs Roeselare. Stem mee voor de publieksprijs tijdens ‘Fiets de stad’ op zondag 26 mei.

Twee maand geleden lanceerde de Stad voor het eerst een Architectuurprijs, een initiatief om nieuwe uitmuntende architecturale, infrastructurele en landschappelijke projecten in de kijker te zetten. 

Minister Vandenbroucke blijft financiering MUG-helikopter blokkeren

Ondanks herhaalde pleidooien van federaal parlementslid Nathalie Muylle (cd&v) voor structurele financiering, blijft de MUG-Heli in West-Vlaanderen op losse schroeven staan. Minister Vandenbroucke weigert een beslissing te nemen over de financiering. De helikopter kan nu enkel blijven vliegen dankzij steun van de provincie, gemeenten, sponsors en inzamelacties, zoals het jaarlijks ontbijt van cd&v-Ichtegem.