Meer flexibiliteit voor handelaars: versoepeling wekelijkse sluitingsdag

Publicatiedatum

Auteur

Sam Dewulf

Deel dit artikel

Binnenkort kunnen alle kleinhandelaren (supermarkten, bakkers, kledingwinkels...) elke drie maanden hun wekelijkse sluitingsdag aanpassen in plaats van de huidige zes maanden. Het initiatief werd door voormalig minister van Economie Nathalie Muylle behartigd en nadien verdergezet door collega Leen Dierick in het parlement. Het wetsvoorstel werd nu goedgekeurd in de plenaire vergadering.

De aanpassing geeft meer flexibiliteit aan handelaars om bv. in te spelen op verschillende seizoenen. Zo zouden ze ervoor kunnen kiezen om tijdens de zomer, tijdens de solden in juli, een andere wekelijkse sluitingsdag te kiezen dan tijdens de herfst. Ook wanneer er openbare werken zijn, is het soms aangewezen om voor een andere rustdag te kiezen. Voor de klanten is het dan weer belangrijk dat deze dag niet voortdurend veranderd, vandaar dat drie maanden in het voorstel werd opgenomen als gulden middenweg.

Aan het wetsvoorstel van Dierick en Muylle zijn nog voorstellen toegevoegd door andere meerderheidspartijen. Op die manier kwam de commissie economie met een pakket maatregelen die de handelaars meer flexibiliteit en rechtszekerheid geven. Op die manier worden enkele hiaten in de bestaande wetgeving opgelost zonder te raken aan het evenwicht tussen werk en vrije tijd voor zowel de handelaars als hun personeel.

Eén van die voorstellen bestaat erin dat handelszaken in ziekenhuizen voortaan open kunnen zijn tijdens de bezoekuren die gelden in het ziekenhuis (en zich niet moeten houden aan de wet op de openingsuren). Verder pakt het voorstel ook de nachtwinkels aan die zich voordoen als dagbladwinkel en hierdoor de geldende regels omtrent sluitingsuren, rustdag en gemeentelijk reglement ontlopen. Ook de overlast van seksshops, bijvoorbeeld in schoolomgevingen, wordt aangepakt door het verplicht maken van een gemeentelijke vergunning.

Nieuws

JONGCD&V en Nathalie Muylle willen meer betaalbare woningen en lenen aan 100% mogelijk maken

Jonge gezinnen en alleenstaanden die werken, moeten in staat zijn een eigen woning te kopen of te bouwen. Daarom voert JONGCD&V samen met federaal lijsttrekker en Parlementslid Nathalie Muylle een opvallende actie op de Grote Markt van Ieper. Cd&v heeft dan ook een concreet woonplan met haalbare voorstellen: een groter huizenaanbod, eenvoudig verkrijgbare financiering,  hogere renovatiesteun en drie jaar betalingsuitstel moeten ervoor zorgen dat iedereen de kans krijgt een woning te kopen.

Genomineerden zijn gekend voor de eerste Architectuurprijs Roeselare. Stem mee voor de publieksprijs tijdens ‘Fiets de stad’ op zondag 26 mei.

Twee maand geleden lanceerde de Stad voor het eerst een Architectuurprijs, een initiatief om nieuwe uitmuntende architecturale, infrastructurele en landschappelijke projecten in de kijker te zetten. 

Minister Vandenbroucke blijft financiering MUG-helikopter blokkeren

Ondanks herhaalde pleidooien van federaal parlementslid Nathalie Muylle (cd&v) voor structurele financiering, blijft de MUG-Heli in West-Vlaanderen op losse schroeven staan. Minister Vandenbroucke weigert een beslissing te nemen over de financiering. De helikopter kan nu enkel blijven vliegen dankzij steun van de provincie, gemeenten, sponsors en inzamelacties, zoals het jaarlijks ontbijt van cd&v-Ichtegem.