Stad Roeselare is tevreden over de werking van haar kwaliteitskamer en zet de samenwerking verder.

Publicatiedatum

Auteur

Sam Dewulf

Deel dit artikel

Eind 2019 wou Roeselare, één van de snelst groeiende steden in Vlaanderen, meer grip krijgen op de kwaliteit van nieuwe ontwikkelingen. Daarom werd de kwaliteitskamer in het leven geroepen, een multidisciplinair team van vier externe experts die de kwaliteit van stadsontwikkelings- en vernieuwingsprojecten beoordelen en begeleiden.  

De stad staat voor ruimtelijke uitdagingen zoals schaarser wordende grond om te bebouwen, mobiliteitsvraagstukken en de behoefte aan meer groen. De kwaliteitskamer speelt hierin een adviserende rol, met focus op projecten die afwijken van standaard woningbouw, zoals scholen, kantoren en herinrichting van publieke ruimte. 

De kwaliteitskamer bestaat uit vier externe deskundigen die elk vanuit hun eigen unieke profiel deelnemen en samen de volgende expertises afdekken:  stedenbouw en ruimtelijke planning, architectuur, erfgoed en ontwerp publieke ruimte. De kwaliteitskamer biedt advies zonder als jury te fungeren. Ze is bedoeld als stimulans voor betere projecten, beter voor zowel gebruikers als omwonenden.  

We evalueren de werking van de kwaliteitskamer zeer positief. De adviezen hebben een positieve impact op de kwaliteit van de projecten. Zowel van ontwikkelaars als architecten ontvangen we signalen dat het ontwerp vaak beter wordt na advies van de kwaliteitskamer. Sommige ontwerpers benaderen intussen zelfs spontaan de kwaliteitskamer voor advies. Het initiatief werkt dus allesbehalve afremmend.

Schepen Nathalie Muylle

Sinds de opstart in november 2020 zijn er in totaal 39 zittingen gehouden, resulterend in 71 adviezen gericht op een verbetering van het programma, de groeninvulling of de architectuur. Van de 50 individuele dossiers werd een beperkt aantal terug geagendeerd voor een consensus werd bereikt. 

De Stad Roeselare evalueert de werking van de kwaliteitskamer positief en zet bijgevolg de samenwerking verder. Ook de indexatie van de vergoeding wordt bekeken. Dit dossier wordt ter bespreking voorgelegd op de Commissie Ruimte van 11 december 2023 en ter goedkeuring voorgelegd op de gemeenteraad.  

Nieuws

JONGCD&V en Nathalie Muylle willen meer betaalbare woningen en lenen aan 100% mogelijk maken

Jonge gezinnen en alleenstaanden die werken, moeten in staat zijn een eigen woning te kopen of te bouwen. Daarom voert JONGCD&V samen met federaal lijsttrekker en Parlementslid Nathalie Muylle een opvallende actie op de Grote Markt van Ieper. Cd&v heeft dan ook een concreet woonplan met haalbare voorstellen: een groter huizenaanbod, eenvoudig verkrijgbare financiering,  hogere renovatiesteun en drie jaar betalingsuitstel moeten ervoor zorgen dat iedereen de kans krijgt een woning te kopen.

Genomineerden zijn gekend voor de eerste Architectuurprijs Roeselare. Stem mee voor de publieksprijs tijdens ‘Fiets de stad’ op zondag 26 mei.

Twee maand geleden lanceerde de Stad voor het eerst een Architectuurprijs, een initiatief om nieuwe uitmuntende architecturale, infrastructurele en landschappelijke projecten in de kijker te zetten. 

Minister Vandenbroucke blijft financiering MUG-helikopter blokkeren

Ondanks herhaalde pleidooien van federaal parlementslid Nathalie Muylle (cd&v) voor structurele financiering, blijft de MUG-Heli in West-Vlaanderen op losse schroeven staan. Minister Vandenbroucke weigert een beslissing te nemen over de financiering. De helikopter kan nu enkel blijven vliegen dankzij steun van de provincie, gemeenten, sponsors en inzamelacties, zoals het jaarlijks ontbijt van cd&v-Ichtegem.