“Twee jaar na arbeidsdeal nog steeds geen individueel opleidingsplan”

Publicatiedatum

Auteur

Sam Dewulf

Deel dit artikel

Het was één van de belangrijkste pijlers van de arbeidsdeal die de federale regering in 2022 sloot, maar tot op vandaag is het ‘individueel opleidingsrecht’ nog steeds dode letter. Cd&v-parlementslid en West-Vlaams lijsttrekker voor de Kamer Nathalie Muylle: “Er is heel wat ongerustheid op het terrein over de uitwerking van de registratie: administratieve onduidelijkheden, onvoldoende informatie en een proefproject dat scheefloopt. De minister moet dringend aan de slag.”

Het individueel opleidingsrecht 

In 2022 sloot de federale regering een arbeidsdeal om de arbeidsmarkt te moderniseren. Een belangrijk element hierin is de invoering van het individueel opleidingsrecht. Tot voor kort was opleiding in een bedrijf een collectief gegeven waarin het gemiddeld aantal dagen per voltijdse equivalent verdeeld werd binnen de onderneming. Zo waren er binnen een bedrijf grote verschillen inzake opleidingsdagen. Door het individueel opleidingsrecht heeft elke werknemer recht op een aantal opleidingsdagen, afhankelijk van de grootte van het bedrijf: 5 opleidingsdagen in een onderneming met minstens 20 werknemers, één dag in een onderneming met 10 tot 20 werknemers. Het is aan bedrijven om hiervoor een opleidingsplan op te stellen, maar slechts de helft is ondertussen zover, terwijl de deadline van eind maart in zicht is.

Nathalie Muylle: “Opleiding en levenslang leren zijn cruciaal in het arbeidsmarktbeleid, maar dat blijkt écht niet uit het chaotische beleid van de minister. Op die manier wordt het draagvlak voor opleiding in ons land onderuit gehaald in plaats van versterkt.”

Nog veel pijnpunten

Naar aanleiding van een niet te misverstane brief van de werkgeversorganisaties aan minister van Werk Pierre-Yves Dermagne kwam de kwestie op initiatief van cd&v dinsdag ter bespreking in de commissie Werk en Sociale Zaken van het Federaal Parlement. Parlementslid Nathalie Muylle benadrukte dat er nog veel pijnpunten zijn: onduidelijkheid over de registratie van het individueel opleidingsrecht dat door bedrijven moet gebeuren, uitstel van de lancering van het registratieplatform van de overheid, praktische haalbaarheid, zware administratieve verplichting en uitblijven van informatie richting werkgevers. Bovendien blijkt het pilootproject allesbehalve vlot te lopen: van de 160 aangemelde ondernemingen konden slechts 4 hiervan een succesvolle registratie uitvoeren. De uitvoering wordt nu twee maanden uitgesteld. “Maar dit uitstel kan voor ons geen afstel zijn, enkel een manier om de vele pijnpunten alsnog weg te werken. De arbeidsdeal was al mager, het mag geen lege doos worden. Het is tijd dat de minister de regie in handen neemt en ervoor zorgt dat dit recht niet langer alleen op papier bestaat.” aldus Nathalie Muylle.

Nieuws

JONGCD&V en Nathalie Muylle willen meer betaalbare woningen en lenen aan 100% mogelijk maken

Jonge gezinnen en alleenstaanden die werken, moeten in staat zijn een eigen woning te kopen of te bouwen. Daarom voert JONGCD&V samen met federaal lijsttrekker en Parlementslid Nathalie Muylle een opvallende actie op de Grote Markt van Ieper. Cd&v heeft dan ook een concreet woonplan met haalbare voorstellen: een groter huizenaanbod, eenvoudig verkrijgbare financiering,  hogere renovatiesteun en drie jaar betalingsuitstel moeten ervoor zorgen dat iedereen de kans krijgt een woning te kopen.

Genomineerden zijn gekend voor de eerste Architectuurprijs Roeselare. Stem mee voor de publieksprijs tijdens ‘Fiets de stad’ op zondag 26 mei.

Twee maand geleden lanceerde de Stad voor het eerst een Architectuurprijs, een initiatief om nieuwe uitmuntende architecturale, infrastructurele en landschappelijke projecten in de kijker te zetten. 

Minister Vandenbroucke blijft financiering MUG-helikopter blokkeren

Ondanks herhaalde pleidooien van federaal parlementslid Nathalie Muylle (cd&v) voor structurele financiering, blijft de MUG-Heli in West-Vlaanderen op losse schroeven staan. Minister Vandenbroucke weigert een beslissing te nemen over de financiering. De helikopter kan nu enkel blijven vliegen dankzij steun van de provincie, gemeenten, sponsors en inzamelacties, zoals het jaarlijks ontbijt van cd&v-Ichtegem.