Architectuurprijs Roeselare: eerbetoon aan visionaire realisaties!

Publicatiedatum

Tags

Roeselare

Auteur

Sam Dewulf

Deel dit artikel

Stad Roeselare kondigt de lancering aan van de Architectuurprijs Roeselare, een initiatief dat uitmuntende architecturale, infrastructurele en landschappelijke projecten in de stad in de kijker zet. Deze nieuwe prijs viert niet alleen de innovatie en het talent van architecten, ontwerpers en bouwprofessionals, maar onderstreept ook het belang van duurzaamheid, functionaliteit en sociale impact in de stadsontwikkeling.  

De afgelopen jaren zette de Stad sterk in op architecturale kwaliteit van nieuwe private en publieke (bouw)projecten. Denk maar aan de opmaak van een bouwmeesterprogramma, de aanstelling van een kwaliteitskamer en het inzetten op kwalitatieve stadsontwikkeling. De Architectuurprijs is een bekroning van dit vele werk en zet de inspanningen en realisaties van bouwheren en architecten in Roeselare in de kijker.  

Driejaarlijkse erkenning. 

De Architectuurprijs van Roeselare wordt elke drie jaar uitgereikt en belicht een breed scala aan projecten, van residentiële en commerciële gebouwen tot openbare ruimten en herbestemmingen.  

Twee categorieën.  

Een deskundige jury selecteert winnaars binnen twee categorieën: 

 • Prijs voor de beste kleine interventie (projecten op een perceel < 1500 m²). Het gaat om gebouwen, verbouwingen of landschappelijke ingrepen die dankzij een intelligent plan het juiste antwoord bieden op de uitdagingen van het hedendaagse Roeselare. 
 • Prijs voor de beste grootschalige ingreep. Dat zijn projecten die door hun volume, programma of ambitie de stad hertekenen, er een nieuw gezicht aan geven of een blijvende impact hebben op de kwaliteit en de beleving van de onmiddellijke omgeving. 

De criteria voor deze Architectuurprijs gaan verder dan esthetiek alleen. Projecten worden beoordeeld op hun vermogen om harmonieus te integreren in de stedelijke omgeving, bij te dragen aan gemeenschapsversterking en innovatieve oplossingen te bieden voor hedendaagse stedelijke uitdagingen. 

 

Naast de juryprijs is er ook een publieksprijs voor beide categorieën. Hoewel er geen geldprijs is, ontvangen winnaars een uniek aandenken. 

De jury gaat op zoek naar projecten die door het samenspel tussen een gepassioneerde opdrachtgever en een visionaire architect resulteren in een verrijking van het weefsel van Roeselare. Met deze architectuurprijs erkennen we creativiteit en ontwerptalent, maar stimuleren we meteen ook verdere innovatieve en duurzame stadsontwikkeling.

Schepen Nathalie Muylle

De kwaliteitskamer is een omgeving voor gesprek. Het benadert opgaven vanuit een brede maatschappelijke blik en reikt handvaten aan om projecten verder aan te scherpen. Met de lancering van een nieuwe architectuurprijs in Roeselare zet de stad verder in op het ondersteunen en zichtbaar maken van architecturale kwaliteit. We kijken dan ook uit naar de inzendingen en de jurering waar we graag aan deelnemen.”

Frédéric Rasier, voorzitter kwaliteitskamer en jurylid

Reglement 

 • Projecten moeten gerealiseerd zijn op grondgebied Roeselare. Ze moeten voorlopig of definitief opgeleverd zijn tussen 1 januari 2018 en 31 januari 2024.
 • Elk bouwwerk kan meedingen naar de prijs. Woningbouw of kantoor, school of bedrijfspand: alle functies komen in aanmerking. Ook bruggen, pleinen, parken of landschappelijke projecten komen in aanmerking. 
 • Naast nieuwbouw kunnen ook renovaties, herbestemmingen, tijdelijke invullingen of ruimtelijke installaties worden ingediend.
 • Een project kan in slechts één categorie worden ingediend.  

Hoe deelnemen?  

Stuur alle relevante projectinformatie uiterlijk op 14 april 2024 naar [email protected] met vermelding “Architectuurprijs 2024”. Dit omvat: 

 • Algemene projectgegevens zoals naam van het project en de locatie, datum van oplevering en de categorie waarvoor je indient. Vermeld ook de contactgegevens van (1) inzender dossier, (2) bouwheer/opdrachtgever en (3) opdrachthouder/ontwerper.  
 • Beschrijving van het project (+ 2.500 lettertekens incl. spaties): voorgeschiedenis, context, uitgangspunten, concept, ontwerpideeën, budget en eventuele bijzonderheden. Situeringsplan op topografische ondergrond.  
 • Ontwerpplan van het volledige project. 
 • Relevante ontwerptekeningen (detail, dwarsdoorsnede, profiel, 3D-simulatie, concepttekeningen, …) 
 • Maximum 10 foto’s van het project met zicht op de situatie voor en na de realisatie.   

De uiterste datum voor het indienen van projecten is 14 april 2024. In mei wordt de shortlist bekend gemaakt en kunnen inwoners van Roeselare stemmen voor de publieksprijs. Op een event in juni worden de winnaars bekend gemaakt. 

  

Meer info en volledig wedstrijdreglement: www.roeselare.be 

Nieuws

JONGCD&V en Nathalie Muylle willen meer betaalbare woningen en lenen aan 100% mogelijk maken

Jonge gezinnen en alleenstaanden die werken, moeten in staat zijn een eigen woning te kopen of te bouwen. Daarom voert JONGCD&V samen met federaal lijsttrekker en Parlementslid Nathalie Muylle een opvallende actie op de Grote Markt van Ieper. Cd&v heeft dan ook een concreet woonplan met haalbare voorstellen: een groter huizenaanbod, eenvoudig verkrijgbare financiering,  hogere renovatiesteun en drie jaar betalingsuitstel moeten ervoor zorgen dat iedereen de kans krijgt een woning te kopen.

Genomineerden zijn gekend voor de eerste Architectuurprijs Roeselare. Stem mee voor de publieksprijs tijdens ‘Fiets de stad’ op zondag 26 mei.

Twee maand geleden lanceerde de Stad voor het eerst een Architectuurprijs, een initiatief om nieuwe uitmuntende architecturale, infrastructurele en landschappelijke projecten in de kijker te zetten. 

Minister Vandenbroucke blijft financiering MUG-helikopter blokkeren

Ondanks herhaalde pleidooien van federaal parlementslid Nathalie Muylle (cd&v) voor structurele financiering, blijft de MUG-Heli in West-Vlaanderen op losse schroeven staan. Minister Vandenbroucke weigert een beslissing te nemen over de financiering. De helikopter kan nu enkel blijven vliegen dankzij steun van de provincie, gemeenten, sponsors en inzamelacties, zoals het jaarlijks ontbijt van cd&v-Ichtegem.