Cd&v waarborgt ontslagbescherming voor werknemersvertegenwoordigers ouder dan 65

Publicatiedatum

Auteur

Sam Dewulf

Deel dit artikel

Personeelsafgevaardigden ouder dan 65 dreigden zonder bescherming tegen ontslag te vallen

In de commissie Sociale Zaken is het wetsvoorstel van cd&v-Kamerlid Nathalie Muylle goedgekeurd dat de ontslagbescherming voor werknemersvertegenwoordigers verhoogt tot de wettelijke pensioenleeftijd en niet langer slechts tot 65. Met het wetsvoorstel is de bescherming tegen ontslag in lijn gebracht met de geplande verhoging van de pensioenleeftijd in België. “Zeker in aanloop naar de sociale verkiezingen in 2024 is het belangrijk onze werknemersvertegenwoordigers te beschermen.”

Voor de gewone, plaatsvervangende en kandidaat-werknemersvertegenwoordigers van ondernemingsraden en comités voor preventie en bescherming op het werk geldt een bijzondere ontslagbescherming. Deze bescherming eindigt wanneer een nieuw verkozen werknemersvertegenwoordiger wordt geïnstalleerd of wanneer de vertegenwoordiger de leeftijd van 65 jaar bereikt. In de huidige regeling betekent dit dat werknemersvertegenwoordigers ouder dan 65 jaar geen recht hebben op ontslagbescherming. Door de geplande verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd naar 66 jaar in 2025 en 67 jaar vanaf 2030, is dit een reëel probleem voor werknemersvertegenwoordigers die in 2024 worden verkozen en 65 worden: zij dreigen zonder bijzondere bescherming tegen ontslag te vallen. In het wetsvoorstel van Muylle wordt de leeftijd van 65 jaar vervangen door de wettelijke pensioenleeftijd.

"Alle personeelsafgevaardigden moeten beschermd worden tegen ontslag, ook wie ouder is dan 65 jaar."

Nathalie Muylle benadrukt het belang van de ontslagbescherming: “We willen werkgevers aanmoedigen om 65-plussers die dit wensen de mogelijkheid te geven om door te werken. In dat geval moeten zij beschermd worden tegen ontslag indien zij ook personeelsafgevaardigden zijn.”

Elke vier jaar vinden in België sociale verkiezingen plaats voor de oprichting en vernieuwing van. De volgende verkiezingen zullen plaatsvinden in de periode van 13 tot en met 26 mei 2024, waarbij in meer dan 7.000 ondernemingen vertegenwoordigers worden gekozen voor bijna 4.000 ondernemingsraden en 7.000 comités voor preventie en bescherming op het werk.

Nieuws

JONGCD&V en Nathalie Muylle willen meer betaalbare woningen en lenen aan 100% mogelijk maken

Jonge gezinnen en alleenstaanden die werken, moeten in staat zijn een eigen woning te kopen of te bouwen. Daarom voert JONGCD&V samen met federaal lijsttrekker en Parlementslid Nathalie Muylle een opvallende actie op de Grote Markt van Ieper. Cd&v heeft dan ook een concreet woonplan met haalbare voorstellen: een groter huizenaanbod, eenvoudig verkrijgbare financiering,  hogere renovatiesteun en drie jaar betalingsuitstel moeten ervoor zorgen dat iedereen de kans krijgt een woning te kopen.

Genomineerden zijn gekend voor de eerste Architectuurprijs Roeselare. Stem mee voor de publieksprijs tijdens ‘Fiets de stad’ op zondag 26 mei.

Twee maand geleden lanceerde de Stad voor het eerst een Architectuurprijs, een initiatief om nieuwe uitmuntende architecturale, infrastructurele en landschappelijke projecten in de kijker te zetten. 

Minister Vandenbroucke blijft financiering MUG-helikopter blokkeren

Ondanks herhaalde pleidooien van federaal parlementslid Nathalie Muylle (cd&v) voor structurele financiering, blijft de MUG-Heli in West-Vlaanderen op losse schroeven staan. Minister Vandenbroucke weigert een beslissing te nemen over de financiering. De helikopter kan nu enkel blijven vliegen dankzij steun van de provincie, gemeenten, sponsors en inzamelacties, zoals het jaarlijks ontbijt van cd&v-Ichtegem.