Endometriosepatiënten dreigen zonder zorg te vallen door gebrek aan nomenclatuurnummer

Publicatiedatum

Auteur

Sam Dewulf

Deel dit artikel

In een Pano-reportage van VRT werd gisteren opnieuw duidelijk dat een gebrek aan zorg dreigt voor endometriosepatiënten. Cd&v-Kamerlid Nathalie Muylle diende vorig jaar al een resolutie in waarin onder meer terugbetaling via een RIZIV-conventie naar voor werd geschoven als oplossing. De resolutie werd vorig jaar unaniem goedgekeurd.

“Endometriose treft minstens 1 op 10 vrouwen. Maar als je 10 vrouwen vraagt wat het is, is de kans groot dat 9 het niet weten. Dit gebrek aan bewustzijn leidt tot schrijnende situaties waarbij talloze vrouwen jarenlang onnodig lijden onder hevige pijn. Alsof dat nog niet genoeg is, staan ze nu ook voor een nieuwe uitdaging: het risico om niet langer betaalbaar geopereerd te kunnen worden”, zegt Muylle.

Resolutie unaniem goedgekeurd

In de goedgekeurde resolutie van Nathalie Muylle wordt gepleit voor terugbetaling via een RIZIV-conventie, systematische registratie van gegevens, meer sensibilisering vanuit de overheid, extra wetenschappelijk onderzoek en extra toegang tot zorg via multidisciplinaire expertisecentra voor de behandeling en opvolging van endometriose. De resolutie van Nathalie Muylle werd vorig jaar unaniem goedgekeurd door de Plenaire vergadering van het Federaal Parlement.

Geen vergoeding voor artsen

In 2017 werd een nomenclatuurnummer afgeschaft dat door artsen werd gebruikt voor complexe endometriose-ingrepen. Sindsdien moeten artsen hun operaties factureren via een nummer dat niet overeenstemt met de complexiteit en duur van deze ingrepen (die 2 tot 6 uur innemen). Hierdoor vallen artsen noodgedwongen terug op nomenclatuurnummers van operaties met een vergelijkbare duur en complexiteit. Dit wordt door het RIZIV nu echter verboden, blijkt uit correspondentie naar verschillende ziekenhuizen.

Als artsen zich aan de RIZIV-regels houden, staat de verloning niet in verhouding met het complexe werk dat zij verrichten bij endometriose-patiënten, waardoor die laatste zonder zorg dreigen te vallen.

Nathalie Muylle: “Dat er in 2024 een aandoening is die 1 op 10 vrouwen treft maar zo onbekend blijft, is niet normaal. Met mijn resolutie ondernemen we actie. Nu is het tijd dat ook minister Vandenbroucke zijn verantwoordelijkheid neemt en de nodige nomenclatuurnummers voorziet.”

Nieuws

JONGCD&V en Nathalie Muylle willen meer betaalbare woningen en lenen aan 100% mogelijk maken

Jonge gezinnen en alleenstaanden die werken, moeten in staat zijn een eigen woning te kopen of te bouwen. Daarom voert JONGCD&V samen met federaal lijsttrekker en Parlementslid Nathalie Muylle een opvallende actie op de Grote Markt van Ieper. Cd&v heeft dan ook een concreet woonplan met haalbare voorstellen: een groter huizenaanbod, eenvoudig verkrijgbare financiering,  hogere renovatiesteun en drie jaar betalingsuitstel moeten ervoor zorgen dat iedereen de kans krijgt een woning te kopen.

Genomineerden zijn gekend voor de eerste Architectuurprijs Roeselare. Stem mee voor de publieksprijs tijdens ‘Fiets de stad’ op zondag 26 mei.

Twee maand geleden lanceerde de Stad voor het eerst een Architectuurprijs, een initiatief om nieuwe uitmuntende architecturale, infrastructurele en landschappelijke projecten in de kijker te zetten. 

Minister Vandenbroucke blijft financiering MUG-helikopter blokkeren

Ondanks herhaalde pleidooien van federaal parlementslid Nathalie Muylle (cd&v) voor structurele financiering, blijft de MUG-Heli in West-Vlaanderen op losse schroeven staan. Minister Vandenbroucke weigert een beslissing te nemen over de financiering. De helikopter kan nu enkel blijven vliegen dankzij steun van de provincie, gemeenten, sponsors en inzamelacties, zoals het jaarlijks ontbijt van cd&v-Ichtegem.