Inzet op voorafgaand overleg heeft positieve gevolgen voor bouwprojecten in Roeselare.

Publicatiedatum

Tags

Roeselare

Auteur

Sam Dewulf

Deel dit artikel

Roeselare zet sterk in op voorafgaand overleg voor grotere bouwprojecten, een aanpak die zijn vruchten afwerpt. De gemeentelijke omgevingsambtenaar speelt een cruciale rol in dit proces. De Stad zet daarvoor voldoende medewerkers in om voorbesprekingen over verschillende domeinen (stedenbouw, milieu, water, mobiliteit, groen, economie, wonen, … ) te leiden. Investering in kwalitatieve voorbesprekingen blijkt tijdswinst op te leveren in de latere formele procedures, waardoor deze vlotter verlopen. Deze aanpak zal dan ook worden voortgezet.  

Dossiers kwaliteitskamer 2023 

In 2023 zijn 15 projecten besproken tijdens 9 zittingen van de kwaliteitskamer, een multidisciplinair team van vier externe experts die de kwaliteit van stadsontwikkelings- en vernieuwingsprojecten beoordelen en begeleiden. Een deel van deze dossiers is inmiddels ingediend via een omgevingsvergunningsaanvraag.  

Doorlooptijd in Roeselare hoort tot beste van de centrumsteden 

Na een grondige ontvankelijkheids- en volledigheidscheck kan een omgevingsvergunningsaanvraag formeel opstarten. In vergelijking met de andere centrumsteden hebben we in Roeselare de snelste doorlooptijden voor omgevingsvergunningen. Enkel Oostende en Gent gaan ons nipt voor.   

Omgevingsvergunningsaanvragen 2023 

In 2023 zijn 807 omgevingsvergunningsaanvragen ingediend, zowel stedenbouwkundige als milieudossiers. Dat aantal is vergelijkbaar met het jaar 2022. Wel daalde het aantal vergunde nieuwbouwwoningen (van 250 naar 156) en nieuwe appartementen (van 258 naar 102), terwijl het aantal vergunde verbouwingen aan woningen (van 120 naar 169) toenam. De golf aan nieuwe appartementen neemt al een tijdje af en die tendens lijkt zich verder te zetten.  

Beroepen  

In 2023 werden 35 beroepen ingediend tegen omgevingsvergunningsaanvragen.  

Meer visie, weinig impact op doorlooptijden 

Interne visies van de afgelopen jaren werken nu door in de omgevingsvergunningsaanvragen. Deze visies zullen worden geïntegreerd in de herziening van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening in 2024, met focus op duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie, water, duurzaamheid en collectiviteit.  

 

Ondanks een besluitvorming die meer gestuurd wordt door visie, heeft dit tot nu toe beperkte impact gehad op de doorlooptijden van de omgevingsvergunningen. Het streven blijft om deze doorlooptijden zo kort mogelijk te houden.  

Nieuws

JONGCD&V en Nathalie Muylle willen meer betaalbare woningen en lenen aan 100% mogelijk maken

Jonge gezinnen en alleenstaanden die werken, moeten in staat zijn een eigen woning te kopen of te bouwen. Daarom voert JONGCD&V samen met federaal lijsttrekker en Parlementslid Nathalie Muylle een opvallende actie op de Grote Markt van Ieper. Cd&v heeft dan ook een concreet woonplan met haalbare voorstellen: een groter huizenaanbod, eenvoudig verkrijgbare financiering,  hogere renovatiesteun en drie jaar betalingsuitstel moeten ervoor zorgen dat iedereen de kans krijgt een woning te kopen.

Genomineerden zijn gekend voor de eerste Architectuurprijs Roeselare. Stem mee voor de publieksprijs tijdens ‘Fiets de stad’ op zondag 26 mei.

Twee maand geleden lanceerde de Stad voor het eerst een Architectuurprijs, een initiatief om nieuwe uitmuntende architecturale, infrastructurele en landschappelijke projecten in de kijker te zetten. 

Minister Vandenbroucke blijft financiering MUG-helikopter blokkeren

Ondanks herhaalde pleidooien van federaal parlementslid Nathalie Muylle (cd&v) voor structurele financiering, blijft de MUG-Heli in West-Vlaanderen op losse schroeven staan. Minister Vandenbroucke weigert een beslissing te nemen over de financiering. De helikopter kan nu enkel blijven vliegen dankzij steun van de provincie, gemeenten, sponsors en inzamelacties, zoals het jaarlijks ontbijt van cd&v-Ichtegem.