"Thuisblijfbijdrage" wordt verstrengd

Publicatiedatum

Auteur

Sam Dewulf

Deel dit artikel

"Ga maar thuis zitten en we zullen u er nog voor betalen ook." Dat is wat sommige bedrijven zeggen tegen hun (oudere) werknemers, iets wat wij met cd&v niet aanvaarden. Deze "thuisblijfbijdrage" wordt dan ook verstrengd.

Naar aanleiding van de beslissing van ING om oudere werknemers betaald thuis te zetten, maakte Federaal Volksvertegenwoordiger Nathalie Muylle in september in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een statement. Het is voor cd&v namelijk onaanvaardbaar dat mensen systematisch thuisgelaten worden vanaf de leeftijd van 58 en zo voorgoed van de arbeidsmarkt verdwijnen.

Oudere werknemers zijn de meest gediscrimineerde groep op de Belgische arbeidsmarkt. Ze krijgen minder promotiekansen, ze krijgen minder opleiding en in bepaalde gevallen hoeven ze zelfs niet meer te komen om hun arbeidsprestaties te doen. Het gaat over een paar 1000 mensen die in ons land gewoon thuis worden gelaten. Nochtans is het van cruciaal belang, willen we 80% werkgelegenheid halen, om de expertise van oudere werknemers in onze bedrijven te kunnen houden.

Verstrenging activeringsbijdrage

Na het pleidooi van Nathalie Muylle in september kwam de kwestie op de tafel van de regering. Het systeem van de activeringsbijdrage, d.i. de 'boete' die bedrijven moeten betalen om hun werknemers thuis te laten, wordt verstrengd. Concreet betekent dit dat de bijdrage zelf wordt verhoogd en dat er maatregelen worden genomen om achterpoortjes te sluiten: werkgevers zullen niet langer ontsnappen aan het betalen van de activeringsbijdrage door af en toe eens een opleiding aan te bieden of hun medewerkers af en toe een paar uren te laten presteren.

Volgende maatregelen worden ingevoerd:

  • Verhoging van 30% van activeringsbijdrage voor werkgevers die hun werknemers, met een al dan niet verminderd loon, vrijstellen van prestaties.
  • Bestaande vermindering van het bijdragepercentage met 40% voor opleidingen van minstens 15 dagen wordt vervangen door een vermindering met 40% voor werknemers die een outplacementbegeleiding (opleiding, coaching, loopbaanbegeleiding...) volgen tijdens de vier eerste kwartalen.
  • Vandaag betalen bedrijven een activeringsbijdrage voor werknemers die geen enkele prestatie leveren tijdens een volledig kwartaal. Af en toe een paar dagen werken volstond dus om te ontsnappen. Dit wordt aangepast: bedrijven zijn een bijdrage verschuldigd voor werknemers die in het betrokken kwartaal minder dan 1/3e van een voltijdse tewerkstelling gewerkt hebben.
  • De regel dat bedrijven geen bijdrage moeten betalen voor kwartalen waarin een werknemer een nieuwe tewerkstelling van minstens 1/3e aanvat bij een andere werkgever of als zelfstandige wordt  geschrapt.

Nieuws

JONGCD&V en Nathalie Muylle willen meer betaalbare woningen en lenen aan 100% mogelijk maken

Jonge gezinnen en alleenstaanden die werken, moeten in staat zijn een eigen woning te kopen of te bouwen. Daarom voert JONGCD&V samen met federaal lijsttrekker en Parlementslid Nathalie Muylle een opvallende actie op de Grote Markt van Ieper. Cd&v heeft dan ook een concreet woonplan met haalbare voorstellen: een groter huizenaanbod, eenvoudig verkrijgbare financiering,  hogere renovatiesteun en drie jaar betalingsuitstel moeten ervoor zorgen dat iedereen de kans krijgt een woning te kopen.

Genomineerden zijn gekend voor de eerste Architectuurprijs Roeselare. Stem mee voor de publieksprijs tijdens ‘Fiets de stad’ op zondag 26 mei.

Twee maand geleden lanceerde de Stad voor het eerst een Architectuurprijs, een initiatief om nieuwe uitmuntende architecturale, infrastructurele en landschappelijke projecten in de kijker te zetten. 

Minister Vandenbroucke blijft financiering MUG-helikopter blokkeren

Ondanks herhaalde pleidooien van federaal parlementslid Nathalie Muylle (cd&v) voor structurele financiering, blijft de MUG-Heli in West-Vlaanderen op losse schroeven staan. Minister Vandenbroucke weigert een beslissing te nemen over de financiering. De helikopter kan nu enkel blijven vliegen dankzij steun van de provincie, gemeenten, sponsors en inzamelacties, zoals het jaarlijks ontbijt van cd&v-Ichtegem.