Nieuws

Geef onze jonge artsen een toekomst

Wetsvoorstel voor betere omstandigheden arts(-specialist)en in opleiding

Maximaal 13 weken opzeg voor ontslagnemende arbeiders én bedienden

Wetsvoorstel Nathalie Muylle unaniem goedgekeurd in plenaire vergadering

Overlevingskansen bij borstkanker mogen niet afhangen van de plaats van behandeling

KCE-rapport stelt dat kans op overlijden 30% hoger ligt in niet-gespecialiseerd ziekenhuis

Voortaan maximum 13 weken opzeg voor wie zelf ontslag neemt

Opzegtermijnen voor werknemers in België worden binnenkort gelijkgetrokken dankzij een nieuw wetsvoorstel van mijn collega Nathalie Muylle en ikzelf dat op 16 maart 2023 door de Kamer werd aangenomen. Vanaf nu krijgt elke werknemer, ongeacht zijn of haar functie, een maximale opzegtermijn van 13 weken wanneer hij of zij zelf ontslag neemt. Dit is een verduidelijking van het eenheidsstatuut dat in 2014 werd ingevoerd onder premier Elio Di Rupo, waarbij de verschillen nu tussen het arbeidsstatuut van arbeiders en bedienden worden weggewerkt.

Tijdscapsule van Roeselare wordt begraven onder duurzaamste stadhuis

Bericht voor de Roeselarenaar van de toekomst

12% te veel keizersneden in België

Rapport WHO: relatieve aantal keizersneden in België neemt jaar na jaar toe

Nood aan betere bescherming van slachtoffers na arbeidsongeval

Wetsvoorstel om werknemers beter te beschermen