Nieuws

Stad Roeselare sleept prestigieuze Publica Award in de wacht voor Het Meest Duurzame Stadhuis van Vlaanderen

Cd&v waarborgt ontslagbescherming voor werknemersvertegenwoordigers ouder dan 65

Personeelsafgevaardigden ouder dan 65 dreigden zonder bescherming tegen ontslag te vallen

Stem nu op het meest duurzame stadhuis van Vlaanderen!

Stad Roeselare is genomineerd voor de Publica Awards 2023 in de categorie "Climate Responsability"

cd&v West-Vlaanderen bekrachtigt West-Vlaamse lijsttrekkers

Na het advies van de nationale partijraad afgelopen donderdag, bekrachtigde de provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen gisterenavond unaniem de lijsttrekkers voor cd&v West-Vlaanderen richting de verkiezingen van 9 juni 2024. Met name Hilde Crevits (Vlaams Parlement) en Nathalie Muylle (Kamer) zullen de lijsten trekken.

In West-Vlaanderen vinden meer minderjarigen hun weg naar Zorgcentrum na Seksueel Geweld

In haar eerste operationele jaar kon het Zorgcentrum na Seksueel Geweld in Roeselare meer dan 300 slachtoffers helpen.

Stad Roeselare formuleert negatief advies in Ventilusdossier

Nog tot en met 27 oktober 2023 loopt het openbaar onderzoek van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (kort: GRUP) Ventilus. De Stad Roeselare formuleerde een negatief advies waarbij de aspecten die ook in voorgaande adviezen al werden meegegeven, nogmaals hernomen en uitgebreid werden.  

Nathalie Muylle vraagt in de Kamer meer respect voor oudere werknemers

"Ga maar thuiszitten, we zullen u er wel voor betalen," zeggen sommige bedrijven tegen oudere werknemers, iets wat cd&v niet kan aanvaarden.

Zomerscholen Stedelijk Basisonderwijs Roeselare opnieuw succes

90 leerlingen van SBS De Vlieger en SBS De Brug kregen deze zomer extra leerondersteuning op maat om de herstart op 1 september te vergemakkelijken.

Cd&v toont de weg naar de arbeidsmarkt van morgen

Studiedag 'arbeidsmarkt van morgen' in het Vlaams Parlement

Federaal parlement keurt doortastende aanpak endometriose goed

Resolutie unaniem goedgekeurd in plenaire vergadering